Image
chevron_left فرادید

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

Image
chevron_left پارس‌نیوز

رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد و این در حالی است که یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور و صدور حکم است.

Image
chevron_left الف

رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد و این در حالی است که یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور و صدور حکم است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس دیوان عالی کشور براساس قوانین باید مجتهدی عادل و آگاه به امور قضایی باشد و این در حالی است که یکی از وظایف دیوان عالی کشور رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور و صدور حکم است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه - 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات طرح دائمی‌شدن قانون آیین دادرسی کیفری را با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رساند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه - 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات طرح دائمی‌شدن قانون آیین دادرسی کیفری را با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رساند.

Image
chevron_left ایسنا

در جلسه علنی روز گذشته (چهارشنبه - 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی، کلیات و جزئیات طرح دائمی‌شدن قانون آیین دادرسی کیفری را با اکثریت آرای نمایندگان به تصویب رساند.

مشاهده صفحه:     1