Image
chevron_left بولتن نیوز

از عجایب رفتاری مدعیان اصلاحات است که انتقاد و مطالبه‌گری در راستای شفافیت، پاسخگو بودن و نظارت‌پذیری عمومی را تسویه‌حساب سیاسی جامی‌زنند! با کدام دلیل و قرینه؟ بر چه پایه و اساسی؟

مشاهده صفحه:     1