Image
chevron_left جماران

Image
chevron_left ایرنا

بروجرد - ایرنا - زورگیری به‌عنوان پدیده‌ای نوظهور در سال‌های اخیر در برخی از نقاط کشور دیده شده و شهر بروجرد نیز از این پدیده ناهنجار و ضداجتماعی بی‌نصیب نمانده است.

مشاهده صفحه:     1