Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از ثبت اطلاعات 600 مجرم در بانک ژنتیک کرمانشاه خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کرمانشاه-مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از ثبت اطلاعات 300 مجرم در بانک ژنتیک کرمانشاه خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کرمانشاه-مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از ثبت اطلاعات 300 مجرم در بانک ژنتیک کرمانشاه خبر داد.

مشاهده صفحه:     1