Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: پاییز سال 75 تماسی با اداره‌مان گرفته شد که زن جوانی به دلیل اختلاف شدید با شوهرش دست به خودسوزی زده است. همراه با چند تن از همکارانم برای بررسی ماجرا به نشانی اعلام شده رفتیم. داخل خانه به‌طور کامل آتش گرفته و چیز زیادی از وسایل آن به‌جا نمانده بود. گو...

Image
chevron_left صبح تهران

زن خدمتکار که متهم است با همدستی یک مرد نقشه سرقت مرگبار از خانه پیرزن تنها را طراحی و آن را اجرا کرده است، دیروز محاکمه شد.

Image
chevron_left پارسینه

زن خدمتکار که متهم است با همدستی یک مرد نقشه سرقت مرگبار از خانه پیرزن تنها را طراحی و آن را اجرا کرده است، دیروز محاکمه شد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

زن خدمتکار که به دنبال رابطه پنهانی با یک مرد نقشه سرقت مرگبار از خانه پیرزن تنها را طراحی کرده بود دیروز پای میز محاکمه ایستاد.

Image
chevron_left جهان نیوز

کارآگاهان و بازپرس کشیک پایتخت از روز 29 دی سال 95، پس از کشف جسدزنی 85 ساله در آپارتمانش واقع در خیابان جیحون، تحقیق برای افشای راز جنایت را آغاز کردند.

Image
chevron_left مشرق

کارآگاهان و بازپرس کشیک پایتخت از روز 29 دی سال 95، پس از کشف جسدزنی 85 ساله در آپارتمانش واقع در خیابان جیحون، تحقیق برای افشای راز جنایت را آغاز کردند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

زن خدمتکار که به دنبال رابطه پنهانی با یک مرد نقشه سرقت مرگبار از خانه پیرزن تنها را طراحی کرده بود دیروز پای میز محاکمه ایستاد.

Image
chevron_left فرارو

کارآگاهان و بازپرس کشیک پایتخت از روز 29 دی سال 95، پس از کشف جسدزنی 85 ساله در آپارتمانش واقع در خیابان جیحون، تحقیق برای افشای راز جنایت را آغاز کردند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

زن و مرد «شیشه» ای که هنگام سرقت از آپارتمان زنی سالخورده، او را کشته بودند صبح دیروز در شعبه دوم دادگاه کیفری تهران پای میز محاکمه ایستادند.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

پیرمرد 70 ساله‌ای که همسرش را در منطقه فلاح با ضربات چاقو به قتل رسانده بود دستگیر شد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left روزنامه ایران

مردی که قصد داشت با داستانسرایی قتل همسرش را پنهان کند، دستش برای پلیس جنایی رو شد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه حوادث: رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left پارسینه

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری آنا

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left انتخاب

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left مشرق

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

رئیس کلانتری 161 ابوذر به بیان جزئیات قتل خانم 63 ساله در محله فلاح تهران پرداخت و گفت: موضوع ورود دو مرد به بهانه سرقت اموال این زن صحنه‌سازی بوده و فرد دیگری مرتکب قتل شده است.

Image
chevron_left جام‌نیوز

مجرمان برای سرقت 800 هزار تومان، دو فرد بی‌گناه را به قتل رساندند.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

حکم قصاص نفس عاملان قتل یک زوج خواربار فروش که حدود 10 سال بعد از وقوع جنایت به جرم خود اعتراف کردند، در مشهد اجرا شد.

Image
chevron_left الف

حکم قصاص نفس عاملان قتل یک زوج خواربار فروش که حدود 10 سال بعد از وقوع جنایت به جرم خود اعتراف کردند، که مجرمان فقط برای سرقت 800 هزار تومان، دستشان به خون دو فرد بی‌گناه آلوده شد.

Image
chevron_left صبح تهران

صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و… به سرقت رفته است.

Image
chevron_left نامه نیوز

صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری تخمه و سیگار، ...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و… به سرقت رفته است.

Image
chevron_left پارسینه

صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و… به سرقت رفته است.

Image
chevron_left جهان نیوز

حکم قصاص نفس عاملان قتل یک زوج خواربار فروش که حدود 10 سال بعد از وقوع جنایت به جرم خود اعتراف کردند، که مجرمان فقط برای سرقت 800 هزار تومان، دستشان به خون دو فرد بی‌گناه آلوده شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خراسان نوشت: صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری تخمه و سیگار، برنج و… به سرقت رفته است.

Image
chevron_left خبرآنلاین

خراسان نوشت: صبح هجدهم اسفند سال 1382 بود که زنگ تلفن کلانتری رسالت مشهد به صدا درآمد و خبری تلخ دربی‌سیم‌های پلیس پیچید. زوج خواربارفروش در منزل مسکونی خودشان واقع در خیابان مسلم 11 به قتل رسیده‌اند و مقداری ت...

Image
chevron_left مشرق

حکم قصاص نفس عاملان قتل یک زوج خواربار فروش که حدود 10 سال بعد از وقوع جنایت به جرم خود اعتراف کردند، که مجرمان فقط برای سرقت 800 هزار تومان، دستشان به خون دو فرد بی‌گناه آلوده شد.

Image
chevron_left الف

دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به پرونده قتل زنی را که تابستان سال 66 به دست پسر نوجوانی به قتل رسیده اما راز قتلش 30 سال سربه‌مهر باقی‌مانده بود، در دستور کار خود قرارداد.

Image
chevron_left جهان نیوز

مردی که 30 سال قبل در سن نوجوانی پیرزن همسایه را به قتل رسانده بود در شعبه ویژه اطفال دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24 -دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی به پرونده قتل زنی را که تابستان سال 66 به دست پسر نوجوانی به قتل رسیده اما راز قتلش 30 سال سربه‌مهر باقی‌مانده بود، در دستور کار خود قرارداد.

Image
chevron_left مشرق

مردی که 30 سال قبل در سن نوجوانی پیرزن همسایه را به قتل رسانده بود در شعبه ویژه اطفال دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

مشاهده صفحه:     1