Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرای...

Image
chevron_left افکار نیوز

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left مشرق

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزی...

Image
chevron_left اصلاحات نیوز

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left شبکه خبری امتداد نیوز

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left الف

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left ایران خبر

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left ایران خبر

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند را تصویب کرد.

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، هیئت دولت به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 97، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left جماران

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه ا...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 ...

Image
chevron_left پایگاه اطلاع رسانی دولت

هیئت وزیران به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ح) تبصره (20) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور، موضوع جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات در امور غیرضرور، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را تصویب کرد.

Image
chevron_left ایرنا

کابل- ایرنا - کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان که پیش از این با فرستادن لوازم اداری انتخاباتی به 33 استان مقدمات را برای فراهم کردن تجهیزات آغاز کرده بود، امروز یکشنبه با ارسال دستگاه‌های ثبت داده‌های بیومتریک رای‌دهندگان در عمل گامی دیگر به سمت برگزاری انتخابات شفاف برداشت.

Image
chevron_left شروع آنلاین

هیئت وزیران در جلسه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش 9.6 درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1397 موافقت کرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: هیئت دولت با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 97 موافقت کرد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- هیئت دولت در جلسه امروز خود به ریاست روحانی با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران موافقت کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش 9.6 درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1397 موافقت کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

هیئت وزیران در جلسه روز امروز (چهارشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری، با افزایش 9.6 درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1397 موافقت کرد.

Image
chevron_left ایرنا

تهران - ایرنا - هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس‌جمهوری با افزایش 9.6 درصدی سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال 1397 موافقت کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

هیئت دولت در جلسه امروز خود به ریاست روحانی با افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران موافقت کرد.

Image
chevron_left روزنامه ساقی آذربایجان

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

سیم سیار لازم است پریز به اندازه کافی در نمایشگاه باشد چون همه وسایل برقی به پریز نیاز دارد و ممکن است به نور بیشتری برای نمایشگاه نیاز داشته باشید و بخواهید لامپ دیگری نیز روشن کنید

Image
chevron_left تیتر برتر

بخشی از هزینه‌های احیای دریاچه ارومیه برای ساخت و ساز سالن کنفرانس و لوازم اداری خرج شد

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: نماینده مردم ارومیه در مجلس با بیان اینکه تعیین و تکلیف دخل و خرج دریاچه ارومیه توسط دولت الزامی است، گفت: بخشی از هزینه‌های احیای دریاچه ارومیه برای ساخت و ساز سالن کنفرانس و لوازم اداری خرج شد. به گزارش سل...

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

مدیرکل نوسازی و توسعه تجهیز استان خراسان‌رضوی گفت: اداره‌کل توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان‌رضوی 142 پروژه با 721 کلاس درس و 83 هزار مترمربع فضای آموزشی ایجاد کرده است که در سال تحصیلی جدید به فضاهای آموزش و پرورش استان اضافه می‌شود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل نوسازی و توسعه تجهیز استان خراسان‌رضوی گفت: اداره‌کل توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان‌رضوی 142 پروژه با 721 کلاس درس و 83 هزار مترمربع فضای آموزشی ایجاد کرده است که در سال تحصیلی جدید به ...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

مدیرکل نوسازی و توسعه تجهیز استان خراسان‌رضوی گفت: اداره‌کل توسعه و تجهیز مدارس استان خراسان‌رضوی 142 پروژه با 721 کلاس درس و 83 هزار مترمربع فضای آموزشی ایجاد کرده است که در سال تحصیلی جدید به ...

مشاهده صفحه:     1