Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

امروزه با افزایش تحقیقات در زمینه نانو، مهندسی مواد به یکی از رشته‌های پیشرو در عرصه علم و تکنولوژی تبدیل شده ولی بابی‌توجه مسئولان ظرفیت‌های فارغ‌التحصیلان این رشته مغفول مانده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

امروزه با افزایش تحقیقات در زمینه نانو، مهندسی مواد به یکی از رشته‌های پیشرو در عرصه علم و تکنولوژی تبدیل شده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

امروزه با افزایش تحقیقات در زمینه نانو، مهندسی مواد به یکی از رشته‌های پیشرو در عرصه علم و تکنولوژی تبدیل شده است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران ایسکانیوز

امروزه با افزایش تحقیقات در زمینه نانو، مهندسی مواد به یکی از رشته‌های پیشرو در عرصه علم و تکنولوژی تبدیل شده است.

مشاهده صفحه:     1