Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

متن نهایی آخرین ویرایش پیش‌نویس «لایحه جامع شفافیت» که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.

Image
chevron_left اصلاحات نیوز

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری خانه ملت

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

متن نهایی آخرین ویرایش پیش‌نویس «لایحه جامع شفافیت» پس از نهایی شدن در معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای بررسی به کمیسیون ویژه شفافیت هیئت دولت ارائه شد.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left شبکه خبر

متن کامل پیش‌نویس «لایحه جامع شفافیت» منتشر شد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left الف

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

متن کامل پیش‌نویس لایحه جامع شفافیت که توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تدوین شده است، منتشر شد.

مشاهده صفحه:     1