Image
chevron_left ایرنا

تهران-ایرنا-مجمع فوق‌العاده حزب موتلفه اسلامی با دستور کار اصلاح موادی از اساسنامه، تعیین جانشین برای «محمدنبی حبیبی» دبیرکل فقید این تشکل اصولگرا در هیئت داوری و همچنین انتخاب بازرسان برگزار شد.

مشاهده صفحه:     1