Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

صادق هدایت، تا سال 1381 و به‌رغم تلاش‌های مجدانه، وضع به همین صورت بود. اما همان‌گونه که برای نخستین‌بار، بی. بی. سی. در پی طرحی سنجیده، هدایت در آن زمان کاملا گمنام، افسرده و بی‌خواننده را، یک‌شبه به اوج قله شهرت در داخل کشور رساند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بی‌بی سی در سال 81 هدایت در آن زمان کاملا گمنام، افسرده و بی‌خواننده را، احیا کرد و این نویسنده به حاشیه رانده شده، در جهت اهداف استعماری‌شان قرار گرفت.

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

محمد مفتاحی، شاعر و پژوهشگر گفت: م. آزاد در ذات شعری خودش بیشتر به طبیعت، عشق و محبت گرایش داشت تا اینکه بخواهد یک بیانیه حزبی و سیاسی تولید کند. به‌طور مشخص او دنبال شعر سیاسی گفتن نبود و بودن در جمع رو...

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

محمد مفتاحی، شاعر و پژوهشگر گفت: م. آزاد در ذات شعری خودش بیشتر به طبیعت، عشق و محبت گرایش داشت تا اینکه بخواهد یک بیانیه حزبی و سیاسی تولید کند. به‌طور مشخص او دنبال شعر سیاسی گفتن نبود و بودن در جمع رو...

مشاهده صفحه:     1