Image
chevron_left ایمنا

نئوفرمالیسم برای نخستین‌بار رویکرد فرمالیستی، منتقدان و نظریه‌پردازان ادبی روس را با شیوه‌ای تازه به دنیای سینما بسط داد. این یادداشت با برداشت آزاد از کتاب "مفاهیم نقد فیلم" نوشته "مجید اسلامی" به تبیین جایگاه فرم در سینما پرداخته است.

مشاهده صفحه:     1