Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

علی دایی یک ذهن دقیق و طبقه‌بندی‌شده دارد که گفتنی‌ها را روزها و ماه‌ها حفظ می‌کند تا هرکدام به وقت‌شان گفته شوند و هرکس در زمان خودش رسوا شود.

Image
chevron_left ایسنا

علی دایی یک ذهن دقیق و طبقه‌بندی‌شده دارد که گفتنی‌ها را روزها و ماه‌ها حفظ می‌کند تا هرکدام به وقت‌شان گفته شوند و هرکس در زمان خودش رسوا شود.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

شهریار دوباره شهر را به هم ریخت. او پنجشنبه‌شب از سایپا اخراج شد و جمعه خبرنگاران را جمع کرد تا یک‌بار دیگر تیتر اول تمام روزنامه‌ها را تامین کند.

Image
chevron_left ورزش ۳

شهریار دوباره شهر را به هم ریخت. او پنجشنبه‌شب از سایپا اخراج شد و جمعه خبرنگاران را جمع کرد تا یک‌بار دیگر تیتر اول تمام روزنامه‌ها را تامین کند.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

در سال 97 ورزش ایران داغدار از دست دادن چند تن از چهره‌های ارزشمند خود بود.

مشاهده صفحه:     1