Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

نفتکش ایرانی «آرک» 13 دریانورد را از خطر مرگ نجات داد. پرسنل این نفتکش در عملیاتی چندساعته در حالی به کمک صیادان گرفتار رفتند که آنها 7 روز بدون آب و غذا در دریای عرب سرگردان بودند.

Image
chevron_left افکار نیوز

نفتکش ایرانی «آرک» 13 دریانورد را از خطر مرگ نجات داد. پرسنل این نفتکش در عملیاتی چندساعته در حالی به کمک صیادان گرفتار رفتند که آنها 7 روز بدون آب و غذا در دریای عرب (اوایل اقیانوس هند) سرگردان بودند.

Image
chevron_left فرادید

نفتکش ایرانی «آرک» 13 دریانورد را از خطر مرگ نجات داد. پرسنل این نفتکش در عملیاتی چندساعته در حالی به کمک صیادان گرفتار رفتند که آن‌ها 7 روز بدون آب و غذا در دریای عرب سرگردان بودند. این عملیات نجات به درخواست مرکز جست‌وجو و...

Image
chevron_left فرادید

نفتکش ایرانی «آرک» 13 دریانورد را از خطر مرگ نجات داد. پرسنل این نفتکش در عملیاتی چندساعته در حالی به کمک صیادان گرفتار رفتند که آن‌ها 7 روز بدون آب و غذا در دریای عرب سرگردان بودند. این عملیات نجات به درخواست مرکز جست‌وجو و...

مشاهده صفحه:     1