Image
chevron_left روزنامه تعادل

دیروز دونالد ترامپ سکوت خود را در مورد نفت و اوپک شکسته و یک‌بار دیگر نشان داد که قصد ندارد

مشاهده صفحه:     1