Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

ابوترابی: «در این تفحص پی بردیم یکی از مسئولان مهم مملکتی تابعیت اسکاتلندی یا همان انگلیسی دارد. تاسف می‌خورم با این پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتی، امروز در مظان تابعیت اسکاتلند هستند. درمیان فرزندان و خانواده وزرا نیز توانستیم دوتابعیت...

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

ابوترابی: «در این تفحص پی بردیم یکی از مسئولان مهم مملکتی تابعیت اسکاتلندی یا همان انگلیسی دارد. تاسف می‌خورم با این پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتی، امروز در مظان تابعیت اسکاتلند هستند. درمیان فرزندان و خانواده وزرا نیز توانستیم دوتابعیت...

Image
chevron_left فرارو

ابوترابی: «در این تفحص پی بردیم یکی از مسئولان مهم مملکتی تابعیت اسکاتلندی یا همان انگلیسی دارد. تاسف می‌خورم با این پست و مقام بالا و در حد تراز مملکتی، امروز در مظان تابعیت اسکاتلند هستند. درمیان فرزندان و خانواده وزرا نیز توانستیم دوتابعیت...

Image
chevron_left روزنامه جهان اقتصاد

Image
chevron_left فرارو

اگر فرض را بر این اساس قرار دهیم که با عوامل اصلی فساد قرار است برخورد شود، در اینجا مبنا باید قانون باشد. در قانون کاملا مجازات افراد تعیین شده است و قضات وظیفه دارند بررسی و مشخص کنند که آیا این‌ها صرفا تخلفاتی انجام داده‌اند یا مفسد فی‌الارض هستند

مشاهده صفحه:     1