Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left روزنو

دادستان سابق در پی راهی برای گریز از اجرای حکم مرتضوی، مرتضوی، مرتضوی… خبر، شایعه و مصاحبه است که درباره او و حواشی‌اش منتشر می‌شود. اما مسئله آن‌قدر هم ممتنع نیست؛ متهم مجرم شناخته شده، در زمانی که باید خود را معرفی نکرده، حکم جلبش صادر شده، اما خبری از او نیست. دقیقا سا...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دیده‌بان ایران: «مسئله ماده 477 مانع از اجرای حکم تا زمانی که رئیس قوه قضائیه دستور آن را صادر کنند نمی‌شود. یعنی اگر آقای مرتضوی قصد استناد به این ماده را دارند، باید گفت که این موضوع مدت‌ها وقت می‌برد و صرف درخواست ماده 477 مانع از اجرای حکم نمی‌شود. به علا...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

«مسئله ماده 477 مانع از اجرای حکم تا زمانی که رئیس قوه قضائیه دستور آن را صادر کنند نمی‌شود. یعنی اگر آقای مرتضوی قصد استناد به این ماده را دارند، باید گفت که این موضوع مدت‌ها وقت می‌برد و صرف درخواست ماده 477 مانع از اجرای حکم نمی‌شود. به ع...

Image
chevron_left انتخاب

احمدی گفت: مسئله ماده 477 مانع از اجرای حکم تا زمانی که رئیس قوه قضائیه دستور آن را صادر کنند نمی‌شود. یعنی اگر آقای مرتضوی قصد استناد به این ماده را دارند، باید گفت که این موضوع مدت‌ها وقت می‌برد و صرف درخواست ماده 477 مانع از اجرای حکم نمی‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

«مسئله ماده 477 مانع از اجرای حکم تا زمانی که رئیس قوه قضائیه دستور آن را صادر کنند نمی‌شود. یعنی اگر آقای مرتضوی قصد استناد به این ماده را دارند، باید گفت که این موضوع مدت‌ها وقت می‌برد و صرف درخواست ماده 477 مانع از اجرای حکم نمی‌شود. به ع...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left پارسینه

وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left عصر ایران

وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود، قاضی اجرای احکام اقدامات اولیه را انجام می‌دهد و بعد دستور جلب را صادر می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وکیل‌مدافع روح‌الامینی: ما دخالت یا ورود مستقیمی به موضوع جلب مرتضوی نداریم که مامور بگیریم و او را جلب کنیم. حکم جلب مرتضوی صادر شده و اگر پرونده وی به اجرای احکام نمی‌رفت، حکم جلب صادر نمی‌شد

Image
chevron_left فرارو

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: وکیل‌مدافع اولیای‌دم روح‌الامینی گفت: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.

Image
chevron_left جماران

در نگاهمان به رجل سیاسی باید توانمندی شخص را نیز ارزیابی کنیم که آیا این فرد برای اداره امور اجرایی سنگین جامعه توانمند است یا خیر. من معتقدم این تفسیر و یا تعریف از رجل سیاسی مشکل کشور راحل نکرده است.

Image
chevron_left خبرگزاری آنا

Image
chevron_left نامه نیوز

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با اشاره به معیارهای تشخیص رجل سیاسی از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: آنچه شورای نگهبان اعلام کرده قانون نیست بلکه دستورالع...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- زن در چه مواردی می‌تواند درخواست طلاق کند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.

Image
chevron_left الف

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- یک فرد مطلع گفت: بقایی طی دیروز و امروز غذای مفصلی خورده و ادامه اعتصاب غذای وی کذب محض است و حتی صبح ام...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- یک فرد مطلع گفت: بقایی طی دیروز و امروز غذای مفصلی خورده و ادامه اعتصاب غذای وی کذب محض است و حتی صب...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- در صورت وجود یکی از 12 شرط منعقده در قانون، زن می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خبرآنلاین: شورای نگهبان بالاخره به تعریفی مشخص از رجل سیاسی دست یافت اما از آنچه که عباسعلی کدخدایی از تریبون سخنگویی این شورا اعلام کرد بازهم آبی برای زنان ایرانی گرم نشد.

Image
chevron_left فرادید

سخنگوی شورای نگهبان از مشخص شدن تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: سخنگوی شورای نگهبان از مشخص شدن تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد. عباسعلی کدخدایی دیروز در نشست خبری خود با خبرنگاران از مشخص شدن تعریف، معیارها و شرایط لازم برای...

Image
chevron_left روزنامه مردم سالاری

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

فیلم/ وضعیت نگران‌کننده محله فقیرنشین دولتخواه در منطقه 19 تهران، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی، جریان رازآلود مشایی و بقایی، پاسخ آیت‌الله مکارم‌شیرازی به شایعات اخیر فضای مجازی و بازداشت رحیم‌مشایی، پربازدیدترین اخبار دیروز خبرگزاری فارس بود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

جریان رازآلود مشایی و بقایی، اتفاق‌نظر مسئولان برای قطع نفوذ بیگانگان بر فضای مجازی، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی، آل‌هاشم این‌بار از جنس هنر و تلگرام ایران را تحریم کرد پربحث‌ترین اخبار دیروز خبرگزاری فارس بود.

Image
chevron_left پارسینه

از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پربازدیدترین و پربحث‌ترین اخبار سرویس اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در تاریخ بیست و ششم اسفند را می‌توانید در این بسته خبری مشاهده کنید.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان قانون اساسی تعیین و اعلام شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- متن کامل حکم محکومیت قطعی حمید بقایی از سوی دادستانی تهران منتشر شد.

Image
chevron_left سیمرغ

تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

Image
chevron_left جهان نیوز

متن کامل حکم محکومیت قطعی حمید بقایی از سوی دادستانی تهران منتشر شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

متن کامل حکم محکومیت قطعی حمید بقایی از سوی دادستانی تهران منتشر شد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

متن کامل حکم محکومیت قطعی حمید بقایی از سوی دادستانی تهران منتشر شد.

Image
chevron_left مشرق

از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی منتشر شد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی منتشر شد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

سخنگوی شورای نگهبان معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری را تشریح کرد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد. شورای نگهبان پس از حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب و در ازای جز 5 ب...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، متن حکم محکومیت قطعی حمید بقایی منتشر شد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تعیین شد.

Image
chevron_left صبح تهران

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

عباسعلی کدخدایی جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسات اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تعیین شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آنها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به جهت آگاهی عمیق شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسل...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسات اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left خبرگزاری موج

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

شورای نگهبان نظر خود درباره معیارهای تشخیص رجل سیاسی برای نامزدی ریاست‌جمهوری را اعلام کرد ولی در این تعریف، اشاره‌ای به جنسیت و سن نشده است.

Image
chevron_left جماران

تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

Image
chevron_left روزنو

-سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

تسنیم نوشت: مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسات اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

Image
chevron_left روزنامه راه مردم

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left ایسنا

تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری در روز چهارشنبه مورخ 20/ 10 /1396 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید.

Image
chevron_left نامه نیوز

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left رجانیوز

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

عباسعلی کدخدایی جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه سیاسی شورای نگهبان نسخه نهایی «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری» را در اجرای جز 5 بند 10 سیاست‌های کلی انتخابات منتشر کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تعیین شد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

عباسعلی کدخدایی جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left تیک

شورای نگهبان پس از حدود یک سال و نیم از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب و در ازای جز 5 بند «د» این سیاست‌های کلی، تعاریف، معیارها و شرایط برای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

سخنگوی شورای نگهبان گفت: جزئیات معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی از میان نامزدهای ریاست‌جمهوری در مجلس تعیین و تصویب می‌شود.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سخنگوی شورای نگهبان معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی برای نامزدهای ریاست‌جمهوری را تشریح کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تشریح کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

مصادیق رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسات اخیر شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تعیین شد.

Image
chevron_left جوان آنلاین

عباسعلی کدخدایی جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left پارسینه

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

مصادیق رجل سیاسی و مذهبی برای کاندیداهای ریاست‌جمهوری تعیین شد.

Image
chevron_left مشرق

سخنگوی شورای نگهبان جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود از تعاریف، معیارها و شرایط مذکور برای رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری که در روز چهارشنبه مورخ 96.10.20 در جلسه شورای نگهبان به تصویب رسید خبر داد.

Image
chevron_left فرارو

رجال مذهبی رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد به گونه‌ای که درمیان مردم به این خصوصیت شناخته و مشهور باشند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

عباسعلی کدخدایی جزئیات مصوبه شورای نگهبان درباره رجل سیاسی و مذهبی را تشریح کرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

شورای نگهبان در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر انقلاب درباره انتخابات، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری را تعریف کرد.

Image
chevron_left الف

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left ایلنا

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left ایلنا

سخنگوی شورای نگهبان از اعلام تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری خبر داد.

Image
chevron_left شبستان

خبرگزاری شبستان: سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه در بحث تعریف معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی هنوز بحث جنسیت مشخص نشده است، گفت: تعیین سن داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهو...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

شورای نگهبان تعاریف، شرایط و معیارهای تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر را برای نامزدهای ریاست‌جمهوری اعلام کرد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب گفت: سه‌شنبه 22 اسفند رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب گفت: سه‌شنبه 22 اسفند رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left صبح تهران

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left سیمرغ

صادق زیباکلام گفت: من را دو سال از حضور در فضای مجازی منع کرده‌اند، البته این موضوع برای اولین بار اتفاق افتاده است.

Image
chevron_left پارسینه

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left روزنو

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left الف

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left جماران

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه جامعه: صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left انتخاب

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left روزنامه ایران

استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران براساس حکم ابلاغی دادگاه بدوی به 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت کامل سیاسی و اجتماعی محکوم شده است

Image
chevron_left فرارو

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

صادق زیباکلام با اشاره به محکومیت‌اش از سوی دادگاه انقلاب، گفت: روز گذشته رای دادگاه به من ابلاغ شد و حسب قانون 20 روز برای اعتراض زمان دارم و من قطعا به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

Image
chevron_left عصر ایران

مشاهده صفحه:     1     2