Image
chevron_left قدس‌آنلاین

السد با بسیج کردن هواداران خود می‌خواهد شبی باشکوه را در دیدار برابر پرسپولیس رقم بزند و با یک پیروزی قاطع به استقبال دیدار برگشت برود.

Image
chevron_left روزان

السد با بسیج کردن هواداران خود می‌خواهد شبی باشکوه را در دیدار برابر پرسپولیس رقم بزند و با یک پیروزی قاطع به استقبال دیدار برگشت برود.

Image
chevron_left تدبیر و امید

این‌بار مسئولیت تنها برعهده بازیکنان نیست بلکه هواداران هم باید احساس مسئولیت کنند و در این بازی مهم ورزشگاه را پر کنند. السد اگر می‌خواهد که به دور بعد راه پیدا کنند نباید اشتباه الدحیل را تکرار کنند. السد باید یک پیروزی مقتدرانه را در ورزشگاه خانگی خود ...

Image
chevron_left پارس‌نیوز

السد با بسیج کردن هواداران خود می‌خواهد شبی باشکوه را در دیدار برابر پرسپولیس رقم بزند و با یک پیروزی قاطع به استقبال دیدار برگشت برود.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

السد با بسیج کردن هواداران خود می‌خواهد شبی باشکوه را در دیدار برابر پرسپولیس رقم بزند و با یک پیروزی قاطع به استقبال دیدار برگشت برود.

Image
chevron_left ایسنا

السد با بسیج کردن هواداران خود می‌خواهد شبی باشکوه را در دیدار برابر پرسپولیس رقم بزند و با یک پیروزی قاطع به استقبال دیدار برگشت برود.

مشاهده صفحه:     1