Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین درباره الگوی انتصاب استانداران اظهار کرد: در بحث استانداران و مدیریت سیاسی منطقه‌ای مهم کارآمدی، توانمندی و تجارب فرد است. ولی این کارآمدی و توانمندی برای استانداری کارآمدی ویژه‌ای است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه بعضی از استانداران اقتدار لازم را ندارند، اظهار کرد: مدیران سیاسی بیشتر براساس نزدیکی...

Image
chevron_left نامه نیوز

معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه بعضی از استانداران اقتدار لازم را ندارند، اظهار کرد: مدیران سیاسی بیشتر براساس نزدیکی با وزیر...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

تا زمانی که نظارت‌ها به معنی کارآمد و واقعی شکل نگیرند، فساد مهار نمی‌شود. مرتضوی به کشور ظلم‌های زیادی کرد و در دستگاه قضایی هم...

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left جماران

ریشه اصلی و مهم‌ترین عامل فساد به عوامل سیاسی برمی‌گردد و بسیاری به‌طور عمدی قصد دارند که موضوع وارد این حوزه نشود و از آن فاصله پیدا کند در حالی که ریشه اصلی این است و تا زمانی که عوامل سیاسی رفع و رجوع نشود، فساد همواره تداوم پیدا ...

Image
chevron_left وانا

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left نامه نیوز

مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یک...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه ایران

نمی‌شود در یک کشور برخی جریان‌ها پاسخگو باشند و برخی دیگر نباشند / فساد زمانی که زیر چشم مردم قرار گیرد کنترل می‌شود/ تا زمانی که نظارت‌ها به معنی کارآمد و واقعی شکل نگیرند، فساد مهار نمی‌شود/ م...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: مرتضی مبلغ معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left ایسنا

معاون سیاسی وزرات کشور در دولت اصلاحات گفت: دستگاه قضایی اگر واقعا در جایگاه خود به‌طور دقیق، بی‌طرفانه و منصفانه وارد شود و بدون توجه به هیچ‌گونه نسبتی به تخلفات رسیدگی کند، می‌تواند یکی از عواملی باشد که فاسد را مهار می‌کند.

Image
chevron_left روزنو

پیش از تشکیل دولت دوازدهم بسیاری از اصلاح‌طلبان و حامیان رئیس‌جمهور بر لزوم تغییر 50 تا 70 درصدی در کابینه و مجموعه مدیران دولتی تاکید داشتند، اما کابینه دوم روحانی بسیاری را به این تحلیل رساند که وی قائل به ثبات مدیریتی است و کمتر تغییر در مجموعه دولتش به چشم خواهد خ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: روحانی به تنهایی قادر نیست به وعده‌های خود عمل کند و برای ماندن بر میثاقی که با مردم دارد، باید برخی از مدیران و وزرا را تغییر دهد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: روحانی به تنهایی قادر نیست به وعده‌های خود عمل کند و برای ماندن بر میثاقی که با مردم دارد، باید برخی از مدیران و وزرا را تغییر دهد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

نامه‌نیوز نوشت: مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است: روحانی به تنهایی قادر نیست به وعده‌های خود عمل کند و برای ماندن بر میثاقی که با مردم دارد، باید برخی از مدیران و وزرا را تغییر دهد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: مرتضی مبلغ فعال سیاسی اصلاح‌طلب معتقد است که روحانی به تنهایی قادر نیست به وعده‌های خود عمل کند و برای ماندن بر میثاقی که با مردم دارد، باید برخی از مدیران و وزرا را تغییر دهد.

Image
chevron_left بهارنیوز

Image
chevron_left جماران

طبیعی است که دست اصلاح‌طلبان برای پیگیری مطالبات مردم چندان هم باز نیست و با توجه به محدودیت‌های گسترده‌ای که برای آنان ایجاد می‌کنند، نمی‌توانند در طراز مطالبات جامعه اقدام کنند. ولی ای...

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه سیاسی: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: صداوسیما به جای اینکه صدای مردم باشد جولانگاه یک جریان خاص شده است و بسیاری از افکارها و اندیشه‌ها را حذف کرده که همین امر سبب نارضایتی‌های بسیاری شده است.

Image
chevron_left ایلنا

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: صداوسیما به جای اینکه صدای مردم باشد جولانگاه یک جریان خاص شده است و بسیاری از افکارها و اندیشه‌ها را حذف کرده که همین امر سبب نارضایتی‌های بسیاری شده است.

Image
chevron_left ایلنا

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: صداوسیما به جای اینکه صدای مردم باشد جولانگاه یک جریان خاص شده است و بسیاری از افکارها و اندیشه‌ها را حذف کرده که همین امر سبب نارضایتی‌های بسیاری شده است.

مشاهده صفحه:     1