Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

فتنه 96 توصیفی است از اغتشاشاتی که نخستین‌بار در تاریخ 7 دی‌ماه 96 از مشهد آغاز شد، تعدادی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های مشهد این فتنه را روایت می‌کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

فتنه 96 توصیفی است از اغتشاشاتی که نخستین‌بار در تاریخ 7 دی‌ماه 96 از مشهد آغاز شد، تعدادی از دانشجویان فعال دانشگاه‌های مشهد این فتنه را روایت می‌کنند.

مشاهده صفحه:     1