Image
chevron_left صدا و سیما

یکی از حکمت‌های روزه گرفتن درک احوال نیازمندان و فقیران است؛ کسانی که در طول سال روزه اجباری می‌گیرند، چون چیزی برای خوردن ندارند و حسرت یک‌بار با دل سیر غذا خوردن بر دلشان مانده است.

مشاهده صفحه:     1