Image
chevron_left پارس‌نیوز

سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌های روحی روانی را برای بیماران به همراه می‌آورد و بایستی برای آن فکری کرد.

Image
chevron_left شمانیوز

سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌های روحی روانی را برای بیماران به همراه می‌آورد و بایستی برای آن فکری کرد.

Image
chevron_left فرارو

در جراحی حفظ پستان، شکل ظاهری تقریبا دست‌نخورده باقی می‌ماند، اما در اکثر موارد اضطراب نسبت به عود بیماری را برای بیمار به همراه دارد. درحالی‌که ماستکتومی با اینکه باعث به هم خوردن تصویر بدنی می‌شود، ولی اضطراب احتمال عود را کاهش می‌دهد.

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌های روحی روانی را برای بیماران به همراه می‌آورد و بایستی برای آن فکری کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌های روحی روانی را برای بیماران به همراه می‌آورد و بایستی برای آن فکری کرد.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌ها...

Image
chevron_left ایسنا

سرطان پستان، یکی از انواع سرطان است که زنان زیادی را در سرتاسر جهان درگیر خود می‌کند. یکی از روش‌های مقابله با این بیماری، جراحی است. اما این روش، گهگاه و به دلیل آسیب به ظاهر بدن، موجبات ناراحتی‌های ...

Image
chevron_left رجانیوز

مجله اطلاعات آموزش عالی، اسامی محبوب‌ترین مقالات علمی سال 2018 آمریکا را منتشر کرد.

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

Image
chevron_left ایسنا - استان اصفهان

مشاهده صفحه:     1