Image
chevron_left خبرگزاری فارس

هدف از این مطالعه بررسی دلایل استفاده و عدم استفاده از کلاه ایمنی در بین موتورسوراران شهر اصفهان می‌باشد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

در جوامع مختلف تداوم زندگی زناشویی و رضایت از آن به‌طور فزآینده‌ای در حال کاهش است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

هدف از این مطالعه بررسی ساختار معنایی حریم خصوصی در فرهنگ ایرانی بود.

مشاهده صفحه:     1