Image
chevron_left وانا

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد.

Image
chevron_left صبح تهران

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد.

Image
chevron_left صبا ایران

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد.

Image
chevron_left ایسنا

مراسم گرامیداشت روز دانشجو با حضور رئیس‌جمهوری در دانشگاه علوم پزشکی سمنان آغاز شد.

مشاهده صفحه:     1