Image
chevron_left شهرداری منطقه 17 تهران

فوتبالیست‌های شهرداری تهران در روز یکشنبه 22 مهرماه در منطقه 17 گردهم آمدند تا مراسم قرعه‌کشی رسمی نخستین لیگ فوتسال کارکنان شهرداری تهران به میزبانی دارالشهدای تهران برگزار شود.

Image
chevron_left شهرداری منطقه 22 تهران

با تلاش همکاران در واحد کارگزینی معاونت توسعه منابع انسانی، مراحل مقدماتی ارتقای گروه کارکنان تحت پوشش شرکت هادیان شهر در شهرداری منطقه 22 انجام شد.

Image
chevron_left شهرداری منطقه 21 تهران

مهرناز پاینده فراز همکاران شاغل در منطقه 21 مقام اول مسابقات دارت بانوان شهرداری تهران را کسب کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تقریب

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندانش را اخراج کرد؛ با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آنها در دست نیست.

Image
chevron_left مشرق

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندانش را اخراج کرد؛ با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبری از وضعیت تمدید قرارداد نیست.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندانش را اخراج کرد؛ با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آنها در دست نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندان شهرداری تهران را اخراج کرد. با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آن‌ها در دست نیست.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی شریان

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندان شهرداری تهران را اخراج کرد. با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آن‌ها در دست نیست.

Image
chevron_left جهان نیوز

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندان شهرداری تهران را اخراج کرد. با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آن‌ها در دست نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

شهرداری تهران در روزهای پایانی سال 96 تعداد زیادی از کارمندان شهرداری تهران را اخراج کرد. با عده‌ای از نیروهای قدیمی نیز تا پایان تابستان 97 قرارداد بست. تابستان روبه اتمام است و خبر روشنی از وضعیت تمدید قرارداد با آن‌ها در دست نیست.

Image
chevron_left شهرداری منطقه 13 تهران

مشاهده صفحه:     1