Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

مجید جعفری‌اقدم با اشاره به ضرورت‌های ورود به بازار جهانی نشر، گفت: عموما مسئول رایت انتشارت در زمان مبادله رایت حضور دارد و ناشر در محل نیست، چون این کار یک حیطه تخصصی و حرفه‌ای است و این موضوع در حد و وزن...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیر آژانس ادبی پل از توافق با 4 ناشر معروف آمریکایی جهت تبادل رایت ناشران ایرانی و خارجی خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری کتاب ایران

رئیس آژانس ادبی پل از توافق بین آژانس ادبی پل و چند ناشر آمریکایی برای تبادل رایت خبر داد.

مشاهده صفحه:     1