Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: مادر من معلم بازنشسته است. او سال‌ها برای درس دادن به دانش‌آموزان این سرزمین جلوی تخته سیاه کلاس ایستاد و با گچ سفید روی آن نقش‌ها و حرف‌ها را نوشت تا مفهوم عدالت و آزادی را به دانش‌آموزان بیاموزد.

Image
chevron_left رویداد امروز

مادر من معلم بازنشسته است. او سال‌ها برای درس دادن به دانش‌آموزان این سرزمین جلوی تخته سیاه کلاس ایستاد و با گچ سفید روی آن نقش‌ها و حرف‌ها را نوشت تا مفهوم عدالت و آزادی را به دانش‌آموزان بیاموزد.

مشاهده صفحه:     1