Image
chevron_left ایلنا

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) طی حکمی مهندس احمدزمانی گندمانی مدیر شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین را ابقا کرد.

Image
chevron_left ایلنا

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری درخواست کرده از هرگونه پذیرش تضامین مالی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری خودداری کنند. این در حالی است که این بخشنامه موجی از گمانه‌زنی‌ها را درخصوص اثرگذاری بر روند بورس به دنبال داشت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

هدیه لطفی دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در جدیدترین بخشنامه خود از بانک‌ها و موسسات اعتباری درخواست کرده از هرگونه پذیرش تضامین مالی نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری خودداری کنند. این در حالی ا...

Image
chevron_left خبرگزاری موج

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرما...

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله ش...

Image
chevron_left ایران اکونا

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left کسب و کار

بانک مرکزی اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثیقه و تضمین‌های معتبر، از پذیرش هرگونه تضمین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثیقه و تضمین‌های معتبر، از پذیرش هرگونه تضمین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left الف

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها از پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، خودداری کنند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرما...

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه اقتصاد: براساس اطلاعیه جدید بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نها...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left ایلنا

بانک‌هاوموسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض بادرجه نقدشوندگی بالا دراعطای تسهیلات و یا ایجادتعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله ش...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

بانک‌هاوموسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض بادرجه نقدشوندگی بالا دراعطای تسهیلات و یا ایجادتعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرد: بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرما...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left صدا و سیما

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ضمن لزوم اخذ وثایق و تضامین معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگی بالا در اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات، از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری، خودداری کنند.

Image
chevron_left بورس پرس

بانک مرکزی از همه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواست از هرگونه پذیرش تضامین نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه از جمله شرکت‌های کارگزاری خودداری کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، حسن رباطی عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی ژاله فرامرزیان را به‌عنوان عضو و نایب‌رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

با حکم وزیر ورزش و جوانان، بهروز منتقمی به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور منصوب شد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی بیژن شفیع خراسانی را به‌عنوان نایب‌رئیس فدراسیون ورزش کارگری منصوب کرد.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left اخبار نفت

وزیر نفت در پیامی هفتادمین سالروز تاسیس «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» را به شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت و نیز کارکنان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور تبریک گفت.

Image
chevron_left شانا

وزیر نفت در پیامی هفتادمین سالروز تاسیس «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» را به شاغلان و بازنشستگان صنعت نفت و نیز کارکنان صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در سراسر کشور تبریک گفت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایلنا: باشگاه تراکتورسازی بر ضرورت برخورد جدی با خاطیان دیدار روز جمعه تاکید کرد.

Image
chevron_left ایلنا

باشگاه تراکتورسازی بر ضرورت برخورد جدی با خاطیان دیدار روز جمعه تاکید کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

باشگاه تراکتورسازی با ارسال لایحه‌ای به فدراسیون فوتبال، رسما به اتفاقات دیدار مقابل پرسپولیس اعتراض کرد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- باشگاه تراکتورسازی لایحه خود را درباره بازی این تیم با پرسپولیس به فدراسیون فوتبال ارائه داد.

Image
chevron_left یک ورزش

باشگاه تراکتورسازی با ارسال لایحه‌ای به فدراسیون فوتبال، رسما به اتفاقات دیدار مقابل پرسپولیس اعتراض کرد.

Image
chevron_left کسب و کار

حسن کریمی طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

وزیر ورزش و جوانان در حکمی زهرا عسگری را به‌عنوان خزانه‌دار فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وزیر ورزش و جوانان در حکمی حسن کریمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب کرد.

Image
chevron_left ایلنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی حسن کریمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب کرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

وزیر ورزش و جوانان در حکمی حسن کریمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی زهرا عسگری را به‌عنوان خزانه‌دار فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- وزیر ورزش و جوانان در حکمی حسن کریمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی حسن کریمی را به‌عنوان مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی منصوب کرد.

Image
chevron_left ایلنا

وزیر ورزش و جوانان در حکمی زهرا عسگری را به‌عنوان خزانه‌دار فدراسیون تیراندازی با کمان منصوب کرد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی خزانه‌دار فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای را منصوب کرد.

Image
chevron_left پارسینه

در حالی که فقط 16 روز تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک زمان باقی‌مانده، اما هنوز خبری از تشکیل ستاد نظارت بر این انتخابات نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

در حالی که فقط 16 روز تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک زمان باقی‌مانده، اما هنوز خبری از تشکیل ستاد نظارت بر این انتخابات نیست.

Image
chevron_left جهان نیوز

در حالی که فقط 16 روز تا زمان برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک زمان باقی‌مانده، اما هنوز خبری از تشکیل ستاد نظارت بر این انتخابات نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

معرفی اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک تنها محور نشست اعضای هیئت اجرایی بود اما این نشست بدون هیچگونه تصمیم‌گیری در این زمینه به پایان رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معرفی اعضای ستاد نظارت بر انتخابات کمیته ملی المپیک تنها محور نشست اعضای هیئت اجرایی بود اما این نشست بدون هیچگونه تصمیم‌گیری در این زمینه به پایان رسید.

Image
chevron_left مشرق

کمیته ملی المپیک در صورتی ستاد نظارت بر انتخابات را تشکیل داده که در این بین ابهامات و سوالاتی وجود دارد.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

مدیرعامل خانه تئاتر درباره دیداری که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و صحبت‌هایی که درباره تئاتر در این جلسه مطرح شده است، سخن گفت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مدیرعامل خانه تئاتر درباره دیداری که با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و صحبت‌هایی که درباره تئاتر در این جلسه مطرح شده است، سخن گفت.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

هفتاد و ششمین نشست اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به تعیین اعضای ستاد نظارت بر انتخابات این کمیته اختصاص دارد.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

صالحی‌امیری دوره بسیار کوتاهی به‌عنوان سرپرست وزارت ورزش منصوب شد اما آیا به صرف چند ماه سرپرست شدن در وزارت ورزش کفایت می‌کند که او را «خبره ورزشی» هم بدانیم و افراد متخصص و دارای کارنامه کاملا ورزشی رابی‌خیال شویم؟

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک وارد سومین روز شده اما برخلاف آنچه آیین‌نامه به آن تاکید دارد ستاد نظارت بر انتخابات، هنوز تشکیل نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

ثبت‌نام کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک وارد سومین روز شده اما برخلاف آنچه آیین‌نامه به آن تاکید دارد ستاد نظارت بر انتخابات، هنوز تشکیل نشده است.

Image
chevron_left روزان

اصغر همت: بودجه، کفاف تحقق وظایف خانه تئاتر را ندارد

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

وزیر ورزش و جوانان طی حکمی سیدعبدالله سجادی را به‌عنوان نایب‌رئیس فدراسیون پهلوانی و زورخانه‌ای منصوب کرد.

Image
chevron_left ایلنا

مدیرعامل خانه تئاتر با بیان اینکه ساختمان جدید خانه تئاتر تکمیل شده و پس از 11 سال از اجاره‌نشینی نجات می‌یابیم، به افزایش بودجه خانه تئاتر در سال 97 هم اشاره کرد و گفت: این بودجه برای گذران امور جاری خانه است البته میزان ...

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه موسسات قرآنی مردم‌نهاد: موسسات قرآنی گیلان طی نامه‌ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور خواستار دخالت این شورا درخصوص ایجاد ساختارهای موازی با اتحادیه شدند.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

بازرس فدراسیون بسکتبال کشورمان مشخص شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

طی حکمی از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، مسعود عماری به‌عنوان بازرس جدید فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

Image
chevron_left یک ورزش

طی حکمی از سوی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش، مسعود عماری به‌عنوان بازرس جدید فدراسیون بسکتبال منصوب شد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

جمعی از اهالی رسانه با هدف افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات عام‌المنفعه و نهادینه‌سازی فرهنگ دینی - انسانی خیریه و اشاعه این فرهنگ، موسسه باران رسانگاران راه‌اندازی کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

جمعی از اهالی رسانه با هدف افزایش مشارکت عمومی در ارائه خدمات عام‌المنفعه و نهادینه‌سازی فرهنگ دینی - انسانی خیریه و اشاعه این فرهنگ، موسسه باران رسانگاران راه‌اندازی کردند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

در هفتم مردادماه امسال به دلایل نامعلومی رئیس فدراسیون ورزش دانش‌آموزی که با حکم وزیر آموزش و پرورش جهت استقرار فدراسیون منصوب شده بود، با حکم وزیر ورزش و جوانان عزل و فردی دیگر به‌عنوان...

Image
chevron_left الف

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال 83) تاکنون در مجموع 3 جلسه داشته است.

Image
chevron_left صدا و سیما

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورایعالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد: برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال 83) تاکنون در مجموع 3 جلسه داشته است.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال 83) تاکنون در مجموع 3 جلسه داشته است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال 83) تاکنون در مجموع 3 جلسه داشته است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضایی در دولت یازدهم، اعلام کرد که برخلاف اساسنامه، این شورا از بدو تشکیل (سال 83) تاکنون در مجموع 3 جلسه داشته است.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

وزیر صنعت، مهدی کرباسیان را در سمت معاون وزیر و رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ابقا کرد.

مشاهده صفحه:     1