Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left شبکه خبری امتداد نیوز

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه راهبرد منطقه‌ای جمهوری اسلامی است.

Image
chevron_left مشرق

ساخت 8 زیردریایی برای پاکستان از سوی چین که می‌توانند در تمام شرایط آب و هوایی به عملیات بپردازند باعث نگرانی هند شده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

دهلی‌نو - ایرنا - ساخت 8 زیردریایی برای پاکستان از سوی چین که می‌توانند در تمام شرایط آب و هوایی به عملیات بپردازند باعث نگرانی هند شده است.

Image
chevron_left ایرنا

دهلی‌نو - ایرنا - ساخت 8 زیردریایی برای پاکستان از سوی چین که می‌توانند در تمام شرایط آب و هوایی به عملیات بپردازند باعث نگرانی هند شده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left اتاق خبر

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left تابناک

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left جهان نیوز

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left افکار نیوز

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می کند.<br/>

Image
chevron_left جام‌جم آنلاین

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز؛ دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران گفت: یمن تنها راه‌حل سیاسی دارد و ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: یمن تنها راه‌حل سیاسی دارد و ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه...

Image
chevron_left خبرگزاری دفاع مقدس

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

Image
chevron_left شبکه العالم

دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی در امور بین‌الملل در دیدار با سفیر استرالیا در تهران، گفت: راه‌حل سمن تنها سیاسی دارد و ایران از راه‌حل سیاسی مورد تایید همه گروه‌ها در یمن حمایت می‌کند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

دستیار ارشد رئیس مجلس در امور بین‌الملل گفت: حضور مستشاران نظامی ایران در سوریه در چارچوب روابط تهران - دمشق است و هیچ طرفی اجازه دخالت در این موضوع را ندارد.

مشاهده صفحه:     1