Image
chevron_left ایلنا

فرهای گازی اغلب درجه حرارت را ثابت نگاه نمی‌دارند و گرما را به‌صورت یکنواخت توزیع نمی‌کنند. برعکس، کنترل دمای داخل فر در فرهای برقی آسان‌تر است. چون فر گازی به شعله بستگی دارد و ساز و کار دقیقی برای کنترل حرارت ندارد اما کنترل دقیق‌تر و بهتر درجه حرارت در فرهای برقی وجود دارد.

مشاهده صفحه:     1