Image
chevron_left هفته نامه تجارت فردا

حجم نقدینگی انباشته شده که براساس آخرین آمار به حدود 1600 هزار میلیارد تومان رسیده است، در کنار برهم خوردن نسبت پول و شبه‌پول در اقتصاد ایران، نشانه‌هایی از بازگشت تورم‌های کلان را به اقتصاد کشور گوشزد می‌کند.

مشاهده صفحه:     1