Image
chevron_left جهان نیوز

با اینکه امروز اولین روز از هفته منابع طبیعی و روز درختکاری است، اما موج سبز توجه به درخت و طبیعت در بین اقشار مختلف جامعه، از مسئولان گرفته تا مردم عادی کوچه و خیابان از چند روز پیش شروع شده. کمپین‌های درختکاری از فضای مجازی تا دنیای وا...

مشاهده صفحه:     1