Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

عربستان به دنبال تغییرجایگاه مقاومت لبنان و غرق این کشور در فتنه، سناریوی جدیدی برای ایجاد تنش در لبنان و منطقه طراحی کرده است.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: عربستان همواره به دنبال تغییر نقش و جایگاه مقاومت لبنان و غرق این کشور در فتنه بوده و هر زمان در حال طرح‌ریزی برای سناریوی جدید به منظور ایجاد تنش در لبنان و منطقه است.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

عربستان همواره به دنبال تغییر نقش و جایگاه مقاومت لبنان و غرق این کشور در فتنه بوده و هر زمان در حال طرح‌ریزی برای سناریوی جدید به منظور ایجاد تنش در لبنان و منطقه است.

مشاهده صفحه:     1