Image
chevron_left نسیم آنلاین

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز باید از وزیران کم‌کار ترسید و از تجمل‌گرایی برخی از مدیران و ریخت و پاش‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، ترسید. امروز باید از فقری که بر اثر سومدیریت به مردم تحمیل شده است ترسید. ایران کشوری فقیر...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز باید از وزیران کم‌کار ترسید و از تجمل‌گرایی برخی از مدیران و ریخت و پاش‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، ترسید. امروز باید از فقری که بر اثر سومدیریت به مردم تحمیل شده است ترسید. ایران کشوری فقیر...

Image
chevron_left ایسنا

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: امروز باید از وزیران کم‌کار ترسید و از تجمل‌گرایی برخی از مدیران و ریخت و پاش‌هایی که در کشور اتفاق می‌افتد، ترسید. امروز باید از فقری که بر اثر سومدیریت به مردم تحمیل شده است ترسید. ایران کشوری فقیر...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابرچالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید: حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابرچالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید: حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left سیمرغ

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left جهان نیوز

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابرچالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید: حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left خبرخودرو

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left صبا ایران

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left صبح تهران

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left مشرق

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

در حالی که این روزها بیکاری تبدیل به ابر چالش اقتصاد کشور شده است علی ربیعی به‌عنوان متولی وزارت کار آمار دقیق بیکاران را نمی‌داند و درباره نرخ بیکاری می‌گوید که حضور ذهن ندارم.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left دریک آنلاین

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.…

Image
chevron_left ایران اکونومیست

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left ایستانیوز

ایستانیوز: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left طلانیوز

طلانیوز: صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد ا...

Image
chevron_left بازار خبر

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در ایران را حدود 25 درصد دانست که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در ایران را حدود 25 درصد دانست که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه ثروت

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در ایران را حدود 25 درصد دانست که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در ایران را حدود 25 درصد دانست که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left دنیای بانک

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left جماران

به نوشته صندوق بین‌المللی پول، ایران در بین کشورهای منطقه دارای بالاترین میزان دسترسی به‌به نظام مالی است و جوانان بالای 15 سال در ایران، بیش از هر کشور دیگری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا دارای حساب بانکی هستند.

Image
chevron_left ایسنا

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود نرخ بیکاری جوانان در عربستان را بالای 30 درصد برآورد کرد که یکی از بالاترین نرخ‌ها محسوب می‌شود. نرخ بیکاری جوانان در ایران حدود 25 درصد است که جزو نرخ‌های متوسط در بین کشورهای منطقه محسوب می‌شود.

Image
chevron_left اتاق خبر

سازمان توسعه همکاری اقتصادی اعلام کرد متوسط نرخ بیکاری 35 کشور عضو این سازمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به 5.2 درصد رسیده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری اخبار پول

بانک مرکزی نماگرهای اقتصادی شماره 91 سه ماهه چهارم سال 1396 را منتشر کرد.

Image
chevron_left ایسنا

سازمان توسعه همکاری اقتصادی اعلام کرد متوسط نرخ بیکاری 35 کشور عضو این سازمان برای دومین ماه متوالی کاهش یافته و به 5.2 درصد رسیده است.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

نرخ بیکاری سوئیس تا پایان ماه ژوئن به 2.4 درصد رسید که کمترین سطح از سال 2008 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left شبستان

افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری یکی از اولویت‌های دولت‌ها در جامعه است طی سالهای گذشته 75 درصد اشتغال در بخش خدمات شکل گرفته است مقابله با بیکاری با افزایش صنایع بزرگ و کوچک و مقابله با کالای قاچاق باید همراه باشد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

متوسط نرخ بیکاری سوئیس از سال 1995 تا 2018 برابر با 3.28 درصد بوده است که بالاترین نرخ بیکاری ثبت شده مربوط به 5.70 درصد ژانویه 1997 و کمترین نرخ بیکاری ثبت شده نیز 1.5 درصد می 2001 بوده است.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

نرخ بیکاری سوئیس تا پایان ماه ژوئن به 2.4 درصد رسید که کمترین سطح از سال 2008 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

نرخ بیکاری سوئیس تا پایان ماه ژوئن به 2.4 درصد رسید که کمترین سطح از سال 2008 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left هفته نامه تجارت فردا

بیایید این‌بار از زاویه دیگری به موضوع نگاه کنیم. ریال ایران در بازار مبادلات ارز -بازار آزاد یا بازار سیاه- به شدت در حال سقوط است. از نظر اقتصادی می‌توان تا آنجا پیش رفت که بگوییم این موضوع به خودی خود فاجعه‌...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نرخ بیکاری اتریش تا پایان ماه ژوئن به 6.8 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ بیکاری از ژوئیه سال 2013 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نرخ بیکاری اتریش تا پایان ماه ژوئن به 6.8 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ بیکاری از ژوئیه سال 2013 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

نرخ بیکاری اتریش تا پایان ماه ژوئن به 6.8 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین نرخ بیکاری از ژوئیه سال 2013 محسوب می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه می به 8.4 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی‌مانده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نرخ بیکاری منطقه یورو تا پایان ماه می به 8.4 درصد رسیده است که نسبت به ماه قبل بدون تغییر باقی‌مانده است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

نرخ بیکاری آلمان تا پایان ماه می در سطح 3.4 درصدی باقی ماند که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نرخ بیکاری آلمان تا پایان ماه می در سطح 3.4 درصدی باقی ماند که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

Image
chevron_left تجارت نیوز

نرخ بیکاری آلمان تا پایان ماه می در سطح 3.4 درصدی باقی ماند که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

نرخ بیکاری آلمان تا پایان ماه می در سطح 3.4 درصدی باقی ماند که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

Image
chevron_left ایسنا

نرخ بیکاری آلمان تا پایان ماه می در سطح 3.4 درصدی باقی ماند که نسبت به ماه قبل خود تغییری نکرده است.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

رضا امیدوار تجریشی رئیس هیئت مدیره خانه صنعت معدن تجارت جوانان ایران متاسفانه در مورد سهم جوانان از اشتغال در بخش صنعت، معدن و تجارت آمار دقیق و مشخصی وجود ندارد و به نظر می‌رسد لازم است دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کا...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

شکاف نرخ بیکاری در مناطق شهری نسبت به مناطق روستایی در یکساله منتهی به سال 96 کاهش یافته و از 3.4 درصد در زمستا 95 به 3.1 درصد رسید.

Image
chevron_left روزنامه ایران

نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه با دنباله‌روی از سران کشورهای مختلف، برای 100 روز ابتدایی دولت خود (در صورت پیروزی در انتخابات) برنامه ارائه دادند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

انتخابات سراسری ترکیه در حالی امروز برگزار می‌شود که نامزدهای ریاست‌جمهوری در این کشور، برنامه‌ای برای 100 روز ابتدایی دولت خود، در صورت پیروزی، ارائه داده‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

انتخابات سراسری ترکیه در حالی امروز برگزار می‌شود که نامزدهای ریاست‌جمهوری در این کشور، برنامه‌ای برای 100 روز ابتدایی دولت خود، در صورت پیروزی، ارائه داده‌اند.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در ترکیه با 1.6 درصد کاهش به 10.1 درصد رسید.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در ترکیه با 1.6 درصد کاهش به 10.1 درصد رسید.

Image
chevron_left ایسنا

نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در ترکیه با 1.6 درصد کاهش به 10.1 درصد رسید.

Image
chevron_left فرارو

این مهاجرت معکوس پس از سال‌ها سرازیر شدن آوارگان جنگی افغان به ایران، در حالی اتفاق می‌افتد که همواره این مهاجران به اشغال فرصت‌های شغلی در ایران متهم شده‌اند و کار تا آنجا پیش رفته که سال گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزیر کار را به مجلس کشاندند و به دلیل «اشباع بازا...

Image
chevron_left پول‌نیوز

نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در ترکیه با 1.6 درصد کاهش به 10.1 درصد رسید.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

«اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای بد است که امروز یک کارگر افغانستانی در صف نانوایی می‌گفت: ایران دیگر جای زندگی نیست». این یکی از لطیفه‌هایی است که سال‌هاست بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و نقدی ظریف به وضعیت اقتصادی کشور دارد؛ اما...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

«اوضاع اقتصادی به‌گونه‌ای بد است که امروز یک کارگر افغانستانی در صف نانوایی می‌گفت: ایران دیگر جای زندگی نیست». این یکی از لطیفه‌هایی است که سال‌هاست بارها و بارها در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده و نقد...

Image
chevron_left روزنامه ثروت

نرخ بیکاری تا پایان ماه مارس در ترکیه با 1.6 درصد کاهش به 10.1 درصد رسید.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی 9 ماه منتهی به پایان آذرماه 1396 نشان می‌دهد رشد اقتصادی ایران به روایت بانک مرکزی 4/3 درصد و به روایت مرکز آمار 4/4 درصد است.

Image
chevron_left هفته نامه تجارت فردا

جاشا دوکر مردی تنومند باریش بلند از پدری ترک و مادری اتریشی است. او به‌عنوان یک برقکار در جشنواره سالزبورگ کار می‌کند که مراسم موسیقی سنتی در شهر زادگاه موتزارت است. او خود طرفدار اپرا نیست و از آوازخواندن خوشش نمی‌آید اما سهم خود در نشان دادن فرهنگ غنی اتریش به مخاطبان جهانی را انجام می‌دهد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

وزیر کار فنلاند با بیان اینکه سیاست اروپا ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌هاست و حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی هم‌اکنون در ایران فعال هستند، تاکید کرد: فنلاند به همراه اتحادیه کماکان متعهد به برجام هستند و از شما نیز دعوت می‌کنیم در برجام باقی بمانید.

Image
chevron_left دریک آنلاین

وزیر کار فنلاند از فعالیت حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی در ایران خبر داد و افزود: سیاست اروپا، ارتقای روابط با ایران در همه زمینه‌ها است.…

Image
chevron_left اتاق خبر

وزیر کار فنلاند با بیان اینکه سیاست اروپا ارتقای روابط باجمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌هاست و حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی هم‌اکنون در ایران فعال هستند، تاکید کرد: فنلاند به همراه اتحادیه کماکان متعهد به برجام هستند وازشما نیزدعوت م...

Image
chevron_left خبرگزاری جمهوری اسلامی

تهران - ایرنا- وزیر کار فنلاند از فعالیت حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی در ایران خبر داد و افزود: سیاست اروپا، ارتقای روابط با ایران در همه زمینه‌ها است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

وزیر کار فنلاند با بیان اینکه سیاست اروپا ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌هاست و حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی هم‌اکنون در ایران فعال هستند، تاکید کرد: فنلاند به همراه اتحادیه کماکان متعهد به برجام هستند و از شما نیز دعوت می‌کنیم در برجام باقی بمانید.

Image
chevron_left ایسنا

وزیر کار فنلاند با بیان اینکه سیاست اروپا ارتقای روابط با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه‌هاست و حدود 70 تا 80 شرکت فنلاندی هم‌اکنون در ایران فعال هستند، تاکید کرد: فنلاند به همراه اتحادیه کماکان متعهد به برجام هستند و از شما نیز دع...

Image
chevron_left جهان نیوز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس 107 بین‌المللی کار در ژنو با جری تاپانی لیندستروم وزیر کار فنلاند دیدار گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left ایلنا

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران در حاشیه اجلاس 107 بین‌المللی کار در ژنو با جری تاپانی لیندستروم وزیر کار فنلاند دیدار گفت‌وگو کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پس‌لرزه‌های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کند، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پس‌لرزه‌های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کند، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

Image
chevron_left ایسنا

سرپرست معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان گفت: سال گذشته 85.9 درصد شاغلان استان در بخش خصوصی فعالیت داشتند.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پس‌لرزه‌های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کند، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

رئیس سابق مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پس‌لرزه‌های قرارداد تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه گفت: وابسته کردن حل مشکلات اقتصادی به برجام جز اینکه گرهی در تصمیمات و برنامه‌ریزی‌ها ایجاد کند، مشکلی را برطرف نخواهد کرد.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار در سال 96؛ نرخ بیکاری 12.1 درصد و سهم اشتغال ناقص در کشور 0.3 درصد کاهش داشته است.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار در سال 96؛ نرخ بیکاری 12.1 درصد و سهم اشتغال ناقص در کشور 0.3 درصد کاهش داشته است.

Image
chevron_left سلامت‌نیوز

: یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور علاوه بر معضل بیکاران با اشتغال ناقص هم مواجه شده وعده بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شغل تمام‌وقت جزو بیکاران هستند. به گزارش سلامت نیوزبه نقل از میزان، براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار در سال 96؛ نرخ بیکاری 12.1 درصد و س...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

میزان: یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور علاوه بر معضل بیکاران با اشتغال ناقص هم مواجه شده وعده بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شغل تمام‌وقت جزو بیکاران هستند.

Image
chevron_left روزنو

Image
chevron_left خبرآنلاین

میزان نوشت: یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور علاوه بر معضل بیکاران با اشتغال ناقص هم مواجه شده وعده بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شغل تمام‌وقت جزو بیکاران هستند.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- یک اقتصاددان گفت: در حال حاضر اقتصاد کشور علاوه بر معضل بیکاران با اشتغال ناقص هم مواجه شده وعده بسیاری از مردم به دلیل نداشتن شغل تمام‌وقت جزو بیکاران هستند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: نرخ تورم در دو سال متوالی تک‌رقمی بود که برای بازار ایران که به ثبات عادت ندارد، رویداد مثبتی محسوب می‌شود. نرخ رشد اقتصاد هم هرچند وابسته به صنایع بزرگ، طی دو سال گذشته به بالای صفر هدایت شده است. در این میان اما وضعیت...

Image
chevron_left پول‌نیوز

شاخص بیکاری در برخی استانها رقمی بالای 20 درصد را نشان می‌دهد استان کرمانشاه با نرخ بیکاری 25 درصدی در این زمینه رکورددار است. فراتر از آمارهای ملی و استانی، وزیر کشور اعلام کرده است که در برخی شهرها و بخش‌ها نرخ بیکاری بالای 60 درصد ثبت شده است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-در حالی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی اروپایی با شتاب به خروج خود از ایران ادامه می‌دهند و منتظر نمی‌مانند تا مهلت 60 روزه آمریکا برسد تا تصمیمی بگیرند و در شرایطی که...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

بانک جهانی اعلام کرد نسبت جمعیت جوانان مشغول به تحصیل ایران در دانشگاه‌ها از آمریکا بالاتر است.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- در حالی که شرکت‌های بزرگ اقتصادی اروپایی با شتاب به خروج خود از ایران ادامه می‌دهند و منتظر نمی‌مانند تا مهلت 60 روزه آمریکا برسد تا تصمیمی بگیرند و در شرایطی ک...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: بانک جهانی اعلام کرد نسبت جمعیت جوانان مشغول به تحصیل ایران در دانشگاه‌ها از آمریکا بالاتر است.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

Image
chevron_left روزنو

با بررسی وضعیت جوانان این مرز و بوم باید گفت که این قشر نسبت به قبل از مهارت‌های متعدد برخوردار هستند. برای مثال حضور زنان در کرسی‌های دانشگاهی را می‌توان یکی از اقدامات در زمینه مهارت پروری و پرورش قابلیت‌های آنها در جامعه دانست. از سوی دیگر جوانان کشور امروزه با چ...

مشاهده صفحه:     1