Image
chevron_left اقتصاد نیوز

قیمت بیمه شخص ثالث 98 اعلام شد. قیمت‌های ذکر شده از سوی بیمه مرکزی اعلام شده که ارقام نشان افزایش 10 درصدی نرخ بیمه شخص ثالث 98 را دارد.

مشاهده صفحه:     1