Image
chevron_left شبستان

چه بخواهیم و چه نخواهیم فضای مجازی توسط غرب طراحی و برنامه‌ریزی شده و به دلیل آزادی بی‌حد و حصری که غرب در این فضا متصور است، اساسا رها کردن فرزندان در این فضا به نوعی خط کشیدن روی تربیت ...

Image
chevron_left ایتنا

ایتنا - محققان می‌گویند که این بدافزار به شیوه جدیدی شیوه فشار دادن کلیدها توسط کاربر را ثبت می‌کند.

مشاهده صفحه:     1