Image
chevron_left تدبیر و امید

سایه سنگین غیرمولدها بر سر اقتصاد ایران به شدت سنگینی می‌کند تا از این قاعده به شدت مخرب و ضدتوسعه‌ای رهایی نیابیم ریشه تولید و صنعت در کشور ما پا نخواهد گرفت. سود فعالیت‌های تولیدی، قادر به رقابت با سود این نوع فعالیت‌ها نخواهد بود و ما دائما شاهد فرار یا انحراف س...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با بررسی شرایط جدید برجام و راه‌های تقویت توان اقتصاد ملی، خواستار توقف یارانه اقتصاد به سیاست شدند. به اعتقاد آنها، در موقعیت جدید، اقتصاد بدون تعامل و همیاری در فضای اقتصاد جهانی قابل پیشبرد نیست و نمی‌توان ...

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

نشست دوم هیئت نمایندگان اتاق ایران در در سال 1397 به میزبانی اتاق مشهد برگزار شد.

Image
chevron_left فرصت امروز

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ماده 46 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که درباره ارز است، اجرا نشد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: ماده 46 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که درباره ارز است، اجرا نشد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

رئیس اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: صندوق بین‌المللی پول 3 اولویت اصلاح ساختار مالی، یکسان‌سازی نرخ ارز و قاعده مندکردن بازارهای مالی را برای اقتصاد ایران توصیه کرده است.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس اتاق بازرگانی استان زنجان گفت: سیاست‌های نامطلوب داخلی سبب نحیف‌ترر و کوچک‌تر شدن صنایع کوچک و متوسط می‌شود.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left ایران جیب

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد…

Image
chevron_left افکار نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left جماران

ولی‌الله سیف درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left روزنامه آفرینش

Image
chevron_left صبح تهران

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left تدبیر و امید

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left الف

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left اتاق خبر

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left خبرآنلاین

مهر نوشت: رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left جهان نیوز

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left مشرق

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left روزنامه ایران

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

رئیس‌کل بانک مرکزی درخصوص اظهارنظر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر تغییر وی از سوی رئیس‌جمهور گفت: شخصا از پیشنهاد آقای پورابراهیمی استقبال می‌کنم.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

پورابراهیمی گفت: سیاست‌گذاری‌های نادرست از سوی بانک مرکزی و نبود تسلط آن به بازار، موجب به وجود آمدن بحران‌های ارزی در کشور شده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال، نرخ مالیات بر عمکرد بنگاه‌ها را از 25 درصد به 20 درصد کاهش خواهیم داد.

Image
chevron_left بورس‌نیوز

رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلوگیری از بحران با این تصمیم، گفت: دولت ناگزیر به این تصمیم بود چراکه اگر این دومینو ادامه پیدا می‌کرد، خروج سرمایه به بانک‌ها کشیده می‌شد و دیگر قابل کنترل نبود.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

پورابراهیمی گفت: سیاست‌گذاری‌های نادرست از سوی بانک مرکزی و نبود تسلط آن به بازار، موجب به وجود آمدن بحران‌های ارزی در کشور شده است.

Image
chevron_left جماران

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در نیمه دوم سال، نرخ مالیات بر عمکرد بنگاه‌ها را از 25 درصد به 20 درصد کاهش خواهیم داد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس با تشریح 3 الزام حمایت از کالای ایرانی، گفت: با وجود آنکه سیاست‌های کلی اصل 44 هنوز به‌طور کامل محقق نشده که در حال اصلاح موادی از این قانون هستیم.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left ماین نیوز

گروه معادن - معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

ایسنا| نمایندگان با تصویب کلیات لایحه تجارت مقرر کردند که جزئیات این لایحه مجددا برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شود. لایحه تجارت با 1261 ماده در کمیسیون حقوقی مورد بررسی

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تراز تجاری بخش معدن در سال 96 را اعلام کرد. به گفته جعفر سرقینی تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش 5 میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود 4 میلیارد دلار رسیده است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تراز تجاری در بخش معدن، سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری در مقایسه با سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.

Image
chevron_left پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه ایران

جعفر سرقینی درسی و هفتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در محل این اتاق، افزود: تراز تجاری بخش معدن در سال 91 منفی یک‌میلیارد دلار بود که با سیاست‌گذاری‌های صحیح دولت، برنامه‌ریزی و حمایت از معدن‌ک...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: تراز تجاری بخش معدن در سال گذشته با جهش پنج میلیارد دلاری نسبت به سال 91 به حدود چهار میلیارد دلار رسید.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

خوانساری گفت: سرکوب نرخ ارز، موجب افزایش تعرفه‌ها شده و در نهایت سبب بالارفتن میزان قاچاق خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

خوانساری گفت: سرکوب نرخ ارز، موجب افزایش تعرفه‌ها شده و در نهایت سبب بالارفتن میزان قاچاق خواهد شد.

مشاهده صفحه:     1