Image
chevron_left جماران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

فرمانده انتظامی شهرستان نرماشیر از پلمپ 14 واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کرمان - فرمانده انتظامی نرماشیر از پلمب 14 واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری برنا

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت از پلمپ 18 واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف در این شهرستان خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت از پلمب 18 واحد صنفی متخلف در اجرای طرح نظارت بر صنوف در این شهرستان خبر داد.

مشاهده صفحه:     1