Image
chevron_left اتاق خبر

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left سیمرغ

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left اقتصاد گردان

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left الف

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left ایسنا

تیر آمریکا که برای حذف نفت ایران در بازارهای جهانی و پرکردن خلا نفت ایران با نفت دیگر اعضای اوپک از جمله عربستان و بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده غیراوپک یعنی روسیه دندان تیز کرده بود و امید داشت در نشست امروز کمیته نظارتی اوپک و غیراوپک به هدف خود برسد با مخالفت دو تولیدکننده مذکور به سنگ خورد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left نامه نیوز

اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام بازهم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام بازهم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

Image
chevron_left اتاق خبر

اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام بازهم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام بازهم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

اوپک که در عمر 60 ساله خود فراز و نشیب زیادی را پشت سر گذاشته در این ایام بازهم دستخوش اتفاقاتی شده است که بیش از آنکه اقتصادی باشد، رنگ و بوی سیاسی دارد.

Image
chevron_left فراسو خبر

Image
chevron_left ایران اکونومیست

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای ...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای ...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای پای محکم‌تری در بازار جهانی نفت داشت.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای پای محکم‌تری در بازار جهانی نفت داشت.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای پای...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای ...

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بی...

Image
chevron_left ایسنا

اخبار ضد و نقیض در مورد سرنوشت نفت ایران این روزها از سوی رسانه‌های کوچک و بزرگ جهان در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان علاوه بر اینکه به صفر رساندن صادرات نفت ایران را ناممکن می‌دانند بر این باورند که اگر میزان صادرات نفت ایران بیشتر بود جای ...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left افکار نیوز

تحریم‌های آمریکا علیه ایران موج جدیدی را در بازار جهانی نفت راه انداخته است؛ بازاری که از حدود دو سال گذشته با تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید بعد از سال‌ها به تعادل رسیده بود؛ آمریکا برای راه‌اندازی این موج اوپک را ابزار خود کرد و برخی اعضای اوپک ه...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خبرآنلاین: نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، مسئولیت اوپک را ایجاد توازن در بازار می‌داند و می‌گوید: عربستان و امارات، در حال تبدیل اوپک به ابزاری برای آمریکا هستند و با این کار اعتبار چندانی برای این سازمان نمانده است. اوپک هم‌اکنون به شیر بی‌یال و ک...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

تحریم‌های آمریکا علیه ایران موج جدیدی را در بازار جهانی نفت راه انداخته است؛ بازاری که از حدود دو سال گذشته با تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید بعد از سال‌ها به تعادل رسیده بود؛ آمریکا برای راه‌اندازی این موج اوپک را ابزار خود کرد و برخی اعضای اوپک ه...

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

Image
chevron_left دریک آنلاین

از حدود دو سال گذشته با تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید بعد از سال‌ها به تعادل رسیده بود؛ آمریکا برای راه‌اندازی این موج اوپک را ابزار خود کرد و برخی اعضای آ «هم به بازیچه دست آمریکا بودن تن داده‌اند.…

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left تدبیر و امید

طبق آخرین اخبار اولین و دومین مشتری نفت ایران یعنی چین و هند خرین نفت از ایران را تا حدودی محدود کرده‌اند، اما برنامه‌های آمریکا برای تحقق رویای به صفر رساندن صادرات نفت ایران قطعا با شکست مواجه می‌شود. البته هر دو کشور بر خرید نفت از ایران پافشاری زیادی...

Image
chevron_left ایسنا

تحریم‌های آمریکا علیه ایران موج جدیدی را در بازار جهانی نفت راه انداخته است؛ بازاری که از حدود دو سال گذشته با تعهد اعضای اوپک به کاهش میزان تولید بعد از سال‌ها به تعادل رسیده بود؛ آمریکا برای راه‌اندازی این موج اوپک را ابزار خود کرد و برخی اعضای اوپک ه...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، مسئولیت اوپک را ایجاد توازن در بازار می‌داند و می‌گوید: «عربستان و امارات، در حال تبدیل اوپک به ابزاری برای آمریکا هستند و با این کار اعتبار چندانی برای...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

نماینده ایران در هیئت عامل اوپک، مسئولیت اوپک را ایجاد توازن در بازار می‌داند و می‌گوید: «عربستان و امارات، در حال تبدیل اوپک به ابزاری برای آمریکا هستند و با این کار اعتبار چندانی برای...

Image
chevron_left نسیم آنلاین

یک مسئول برجسته عراقی در بخش نفت این کشور گفت عراق انتقال نفت خام کرکوک به ایران را از سر می‌گیرد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

یک مسئول برجسته عراقی در بخش نفت این کشور گفت عراق انتقال نفت خام کرکوک به ایران را از سر می‌گیرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایرانی

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left اکو فارس

اکوفارس: یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left شبکه العالم

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left مشرق

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left اتاق خبر

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد یورو 4 است.

Image
chevron_left خبرگزاری رسا

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left افکار نیوز

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

یک پایگاه خبری یمنی از طرح عربستان مبنی بر سواستفاده از لوله‌های نفتی که از عراق تصاحب کرده برای رساندن نفت خود از دریای سرخ به دریای عرب و احداث یک بندر نفتی در جنوب شرق یمن، خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد گردان

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد ...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد یورو 4 است و 50 درصد دیگر تا آخر سال به اس...

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد یورو 4 است و 50 درصد دیگر تا آخر سال به اس...

Image
chevron_left نسیم اقتصاد

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد یورو 4 است و 50 درصد دیگر تا آخر سال به اس...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left ایسنا

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز با اشاره به تولید گازوئیل یورو 5 در این پالایشگاه و ارسال آن در روزهای آینده به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در حال حاضر 50 درصد بنزین تولیدی در این پالایشگاه طبق استاندارد ...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

رویداد 24 : جمالی‌نوبندگانی می‌گوید: ایران از عراق، غرامتی بابت آن هشت سال جنگ طلبکار است و این حق برای کشورمان محفوظ می‌باشد اما اینکه کی و در چه شرایطی باید این حق را پیگیری کنیم یک موضوع دیگر است که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

Image
chevron_left نامه نیوز

جمالی‌نوبندگانی می‌گوید: ایران از عراق، غرامتی بابت آن هشت سال جنگ طلبکار است و این حق برای کشورمان محفوظ می‌باشد اما اینکه کی و در چه شرایطی باید این حق را پیگیری کنیم یک موضوع دیگر است که نیاز به کار کارشناسی بیشتری دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

کتاب «شراره‌های خورشید» که با محوریت مرور کارنامه لشگر 27 رسول‌الله (ص) در عملیات خیبر نوشته شده، مطالب تاریخی جالبی درباره تهدید بستن تنگه هرمز توسط ایران در خود جا داده است.

مشاهده صفحه:     1