Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

دخترک بی‌توجه به حضور مهمانان، در دنیای کودکانه خود با قاب عکس بابایش بازی می‌کرد، گوش‌هایم پرشده بود از اکوی صدای کودکانه‌اش که برعکس می‌کوبد و بابا را صدامی‌زند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

دخترک بی‌توجه به حضور مهمانان، در دنیای کودکانه خود با قاب عکس بابایش بازی می‌کرد، گوش‌هایم پرشده بود از اکوی صدای کودکانه‌اش که برعکس می‌کوبد و بابا را صدامی‌زند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

دخترک بی‌توجه به حضور مهمانان، در دنیای کودکانه خود با قاب عکس بابایش بازی می‌کرد، گوش‌هایم پرشده بود از اکوی صدای کودکانه‌اش که برعکس می‌کوبد و بابا را صدامی‌زند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

هفته‌نامه سیروان در شماره 993 روز شنبه 30 تیر خود در مطلبی به قلم حمزه محمدی با عنوان ناشنوایی سیستماتیک در حل مشکلات به سوانح جاده‌ای تانکرهای نفتکش عراقی و بی‌توجه به خواست شهروندان در این زمینه پرداخته است.

مشاهده صفحه:     1