Image
chevron_left صما

برای «رونق تولید» باید از اتخاذ سیاست‌های مالی، پولی، ارزی و تجاری رانت‌ساز و تورم‌زا پرهیز کرد و رویکرد سیاسی فعال منطقه‌ای و جهانی برای گسترش مبادلات تجاری متوازن و متقارن را در پیش گرفت.

Image
chevron_left تدبیر و امید

این نسبت به‌عنوان کشش‌پذیری تجارت نسبت به درآمد شناخته و نیروی محرکه رشد تولید تلقی می‌شود. این اطلاعات نشانگر آن است که تجارت خارجی کشور که باید پیشران رونق بخش تولید باشد، هم کوچک است و هم نامتقارن و کارآیی ندارد.

Image
chevron_left اتاق خبر

Image
chevron_left ایرنا

تهران- ایرنا- «رونق تولید» در گرو حذف موانع بازدارنده و تدارک پیشران‌های شتاب‌دهنده تولید است. رانت‌های دندان‌گیر و تورم افسارگسیخته و پیامد تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد و تبعیض، از بازدارنده‌های پرتوان رونق تولید به شمار می‌روند.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

«رونق تولید» در گرو حذف موانع بازدارنده و تدارک پیشران‌های شتاب‌دهنده تولید است. رانت‌های دندان‌گیر و تورم افسارگسیخته و پیامد تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد و تبعیض، از بازدارنده‌های پرتوان رونق تولید به شمار می‌روند. سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» 17 فروردین‌ماه 13...

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

احمددوست حسینی «رونق تولید» در گرو حذف موانع بازدارنده و تدارک پیشران‌های شتاب‌دهنده تولید است. رانت‌های دندان‌گیر و تورم افسارگسیخته و پیامد تلخ اقتصادی- اجتماعی آنها، یعنی فقر و فساد و تبعیض، از بازدارنده‌های پرتوان رونق تولید به شمار می‌روند. سرمقاله روزنامه «دنیای اقتصاد» 17...

Image
chevron_left افکار نیوز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left اتاق خبر

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left رجانیوز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پول‌نیوز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز تهران

Image
chevron_left پایگاه خبری دیوان اقتصاد

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌هایاقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left بولتن نیوز

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left عصر اعتبار

عصر اعتبار- نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌های اقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

عضو هیئت رئیسه اتاق ایران می‌گوید: اقتصاد ایران در سال‌جاری چالش‌های بزرگی دارد اما تمرکز بر اصلاحات ساختاری بانک، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌هایاقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با برشمردن چالش‌هایاقتصاد ایران در سال 98، گفت: تمرکز بر روی اصلاحات ساختاری بانکها، بیمه و مالیات می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را بهبود بخشد.

مشاهده صفحه:     1