Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مشرق: در تابستان 2016، برخی رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند کار روی تولید یک موشک بالستیک ادامه داشته و هزینه تحقیق توسط یک مشتری نامشخص خارجی پرداخت شده، اما به‌زودی مشخص شد که این مشتری، ارتش سعودی است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

تابستان 2016، برخی رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند کار روی تولید یک موشک بالستیک ادامه داشته و هزینه تحقیق توسط یک مشتری نامشخص خارجی پرداخت شده است.

Image
chevron_left افکار نیوز

در تابستان 2016، برخی رسانه‌های اوکراینی اعلام کردند کار روی تولید یک موشک بالستیک ادامه داشته و هزینه تحقیق توسط یک مشتری نامشخص خارجی پرداخت شده، اما به‌زودی مشخص شد که این مشتری، ارتش سعودی است.

مشاهده صفحه:     1