Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

برگزاری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، بیانیه دفتر واعظی درخصوص سخنان تحریف‌شده رئیس دفتر رئیس‌جمهور، تکذیب رفع فیلتر توئیت...

Image
chevron_left روزان

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left مردم سالاری آنلاین

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left امید

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left جهان نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left جهان نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left نامه نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left روزنو

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left تدبیر

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی درخصوص حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: بد نیست گاهی آقای روحانی سرزده به مجلس بیاید، مردم انتظار دارند که او مسائل پشت و روی پرده را بگوید.

Image
chevron_left روزان

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌اخلاقی‌های روز چهارشنبه در تاریخ مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: اتهاماتی که در جلسه استیضاح مطرح شد آنقدر گسترده بود که در فضای ملتهب جامعه فعلی می‌توان گفت استیضاح نظام بود، من همانطور که در روز استیضاح هم خطاب به رئیس مجلس با عصبانیت فریاد زدم این موضو...

Image
chevron_left ایران آنلاین

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: با اشاره به اتفاقات رخ داده در جریان استیضاح وزیر کار گفت: روز چهارشنبه اتفاقات خوبی در مجلس رخ نداد، اخلاقیات زیر سوال رفت و متاسفانه برخی از نمایندگان رعایت ادب و حرمت مجلس را نکردند و شان مجلس را مخدوش کردند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: اتهاماتی که در جلسه استیضاح مطرح شد آنقدر گسترده بود که در فضای ملتهب جامعه فعلی می‌توان گفت استیضاح نظام بود، من همانطور که در روز استیضاح هم خطاب به رئیس مجلس با عصبانیت...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایلنا نوشت: عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد: اتهاماتی که در جلسه استیضاح مطرح شد آنقدر گسترده بود که در فضای ملتهب جامعه فعلی می‌توان گفت استیضاح نظام بود، من همانطور که در روز استیضاح هم خطاب به رئیس مجلس با عصبا...

Image
chevron_left روزنو

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌اخلاقی‌های روز چهارشنبه در تاریخ مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: بی‌اخلاقی‌های روز چهارشنبه در تاریخ مجلس شورای اسلامی ثبت خواهد شد.

Image
chevron_left روزان

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left سیمرغ

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند

Image
chevron_left ایران آنلاین

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left وانا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left فرارو

اگر آقای احمدی‌نژاد امروز چنین صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند به نظرم باید ریشه‌اش را در آنهایی دنبال کنیم که در سال 88 پشت سر این آدم آمدند و او را پررو کردند یا کسانی که در سال 84 او را در بلندی نشاندند و حالا هرکاری می‌کنند، نمی‌توانند او را پایی...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

ک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left امید

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left نامه نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left ایسنا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: امروز احمدی‌نژاد و رضا پهلوی هر دویک حرف را می‌زنند و متاسفانه یک جریان سیاسی داخل حاکمیت از آقای احمدی‌نژاد حمایت می‌کند.

Image
chevron_left فرارو

در بسیاری از موارد مهم دو نظر وجود دارد؛ ما می‌توانیم آن را به رای مردم بگذاریم و هرکدام که نظر اکثریت بود همان را اجرا کنیم. به نظر من این امکان در مورد موضوعات اساسی وجود دارد و خط قرمزی هم در این زمینه نیست، همچنان که قانون اساسی هم گفته در مورد خیلی از مسائ...

Image
chevron_left وانا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت که براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left پایگاه خبری تحلیلی اعتدال

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت: براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left روزنامه آرمان امروز

یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت: پانزده محور ارایه ش...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایلنا: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رئیس‌جمهور باید ارتباط صوتی و کلامی را با مردم بیشتر کند. ارتباط تلویزیونی ارتباطی یک‌سویه است و باید ارتباط دوطرفه باشد و رئیس‌جمهور هم صحبت‌های مردم را بشنود. یک پیشنهاد این است که روحانی به سیستم شاه‌عباس عمل کن...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رئیس‌جمهور باید ارتباط صوتی و کلامی را با مردم بیشتر کند. ارتباط تلویزیونی ارتباطی یک‌سویه است و باید ارتباط دوطرفه باشد و رئیس‌جمهور هم صحبت‌های مردم را بشنود. یک پی...

Image
chevron_left جماران

نماینده مردم دماوند با بیان اینکه محورهای مطرح شده از سوی رئیس دولت اصلاحات همان است که مادر مجلس در نطق‌ها و تذکرات خود می‌گویم، گفت: مجموعه نیروهای اصلاح‌طلب هم دنبال همین نکات...

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایلنا نوشت: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: رئیس‌جمهور باید ارتباط صوتی و کلامی را با مردم بیشتر کند. ارتباط تلویزیونی ارتباطی یک‌سویه است و باید ارتباط دوطرفه باشد و رئیس‌جمهور هم صحبت‌های مردم را بشنود. یک...

Image
chevron_left پایگاه تحلیلی - خبری افق تازه

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت: براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت: پانزده محور ارایه شد...

Image
chevron_left پایگاه خبری خرداد

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت: براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-ما فکر می‌کنیم سوال از رئیس‌جمهور فرصتی بی‌نظیر و طلایی به آقای روحانی می‌دهد و ایشان می‌تواند با استفاده از این فرصت بسیاری از ناگفته‌ها را مطرح کند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت: براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت: پانزده محور ارایه شده از سوی رئیس دولت اصلاحات همان است که در مجلس مطرح می‌شود و چه بسا اگر به کار گرفته شوند راه‌گشا خواهند بود

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت که براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left نامه نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت که براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left تدبیر

یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت: پانزده محور ارایه شده از سوی رئیس دولت اصلاحات همان است که در مج...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت: پانزده محور ارایه شده از سوی رئیس دولت اصلاحات ه...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت که براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left ایسنا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع رفراندوم به تابو تبدیل شده، گفت که براساس گفته قانون اساسی می‌توان در مورد مسائل مهم کشور به آرای عمومی رجوع کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک عضو فراکسیون امید درخصوص محورهای رایه شده از سوی رئیس دولت‌های هفتم و هشتم برای خروج کشور از شرای امروز گفت:...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: باید از ظرفیت زنان در مدیریت کشور بهره بگیریم.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left مشرق

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left افکار نیوز

رفتن احتمالی افشانی از شهرداری تهران تنها پس از نزدیک به سه ماه می‌تواند شک دیگری برای پایتخت باشد. پایتختی که در عرض تنها یکسال، دو شهردار و یک سرپرست را تجربه خواهد کرد و در صورت وقوع کناره‌گیری افشانی شاید رکورد شورای شهر اول در انتخاب شهردار یعنی ح...

Image
chevron_left پارس‌نیوز

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

اما و اگرها برای ادامه کار افشانی در خیابان بهشت بالا گرفته است. شهردار تهران درباره سرنوشت خود چندان مطمئن نیست و به دنبال استفساریه است.

Image
chevron_left تدبیر و امید

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت عدم تغییرات دولت در تیم اقتصادی آیا مجلس برای استیضاح وارد عمل می‌شود؟ گفت: حل این مسئله باید با تعامل صورت گیرد، لذا با تقابل این معضلات حل نمی‌شود.

Image
chevron_left خبرآنلاین

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: محمود صادقی، نماینده عضو فراکسیون امید معتقد است یکی از راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات و معضلات کشور این است که بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه تعامل و هم‌افزایی جایگزین تقابل باشد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات و معضلات کشور تعامل بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: یکی از راه‌حل‌ها برای رفع مشکلات و معضلات کشور تعامل بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه است.

Image
chevron_left با اقتصاد

میرزایی‌نکو نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفته است که رئیس‌جمهور باید از اختیارات خود استفاده کند و رفراندوم برگزار کند.

Image
chevron_left افکار نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left وانا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- بهرام پارسایی اظهار کرد: تقاضای 28 نماینده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش در 15 محور امروز (سه‌شنبه، 9 مرداد) تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و پس از ارجاع به کمیسیون آموزش و تحقیقات، از هفته آینده در این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.

Image
chevron_left الف

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left تابناک

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left تیتر برتر

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left ایسنا

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left تدبیر و امید

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت که تقاضای استیضاح وزیر آموزش و پرورش از هفته آینده در کمیسیون آموزش بررسی خواهد شد.

Image
chevron_left خبرگزاری دانشجو

بازپخش مستند «قائم‌مقام» درباره زندگی آیت‌الله منتظری از شبکه سوم با انتقاد محمود صادقی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی مواجه شد.

Image
chevron_left خبرگزاری بسیج

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

اصلاح‌طلبان معتقدند که قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left رجانیوز

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left جهان نیوز

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left الف

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left مشرق

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left افکار نیوز

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با تصویب اصلاحاتی دایره تنگ مدیریتی را برای جوانان اندکی گشادتر کرد. قانونی که بسیاری از مدیران رده‌بالا در سن بازنشستگی یا بازنشسته سعی کردند تا با انجام لابی‌های مانع تصویب طرح اصلاحیه شوند ولی مجلس شورای اسلامی در دوشنبه هفته گذشته با 80 ...

Image
chevron_left پارس‌نیوز

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تصویب شد. برخی اصلاح‌طلبان معتقدند که این قانون شامل حال شهردار 59 ساله تهران نمی‌شود و برخی دیگر از هم‌حزبی‌های افشانی می‌گویند که وی باید از صندلی بهشت خداحافظی کند.

Image
chevron_left تدبیر

محمدرضا تابش نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحرکات مجلس برای استیضاح برخی از وزرا گفت: در شرایط کنونی موافق استیضاح نیستم. باید معایب را به وزرا بگوییم تا درصدد رفع آنها برآیند.

Image
chevron_left جماران

عضو فراکسیون امید درخصوص درخواست برخی از فعالان سیاسی برای تغییر ساختار شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان گفت: ساختار و ساز و کار انتخاباتی اصلاح‌طلبان همواره متناسب با شرایط روز و انتخابات‌های پیش‌رو دستخوش تغییراتی شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحرکات مجلس برای استیضاح برخی از وزرا گفت: در شرایط کنونی موافق استیضاح نیستم. باید معایب را به وزرا بگوییم تا ...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: نظرات نمایندگان نسبت به پاسخ‌ها و گزارشات وزیر مثبت بود و مقرر شد که در هفته‌های آینده نیز جلسات دیگری برای بررسی موضوعات مرب...

Image
chevron_left شمانیوز

یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی گفت: دولت در برابر موج و تلاطم اقتصادی که در کشور ایجاد شده، توان حل مشکلات را ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تصمیم امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع از تفسیر قانون و محدودیت حقوق شهروندی اقلیت‌ها خواهد شد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

خانه ملت نوشت: جلال میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی در مورد سرنوشت لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا املی» گفت که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبتنی بر شرح وظایفش نیست.

Image
chevron_left تدبیر

یک عضو کمیسیون انرژی گفت: باید مراقب باشیم که دوباره آن فسادها و رانت‌خواری‌ها و هدر رفتن منافع ملی به اسم دور زدن تحریم‌ها اتفاق نیفتد و تجربه بابک زنجانی‌ها تکرار نشود.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: عضو کمیسیون انرژی گفت: باید مراقب باشیم که دوباره آن فسادها و رانت‌خواری‌ها و هدر رفتن منافع ملی به اسم دور زدن تحریم‌ها اتفاق نیفتد و تجربه بابک زنجانی‌ها تکرار نشود.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: یک عضو کمیسیون انرژی گفت: باید مراقب باشیم که دوباره آن فسادها و رانت‌خواری‌ها و هدر رفتن منافع ملی به اسم دور زدن تحریم‌ها اتفاق نیافتد و تجربه بابک زنجانی‌ها تکرار نشود.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک عضو کمیسیون انرژی گفت: باید مراقب باشیم که دوباره آن فسادها و رانت‌خواری‌ها و هدر رفتن منافع ملی به اسم دور زدن تحریم‌ها اتفاق نیفتد و تجربه بابک ...

Image
chevron_left تدبیر

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی در شهری چندصدبار تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار می‌شود به آن معناست که در آن استان کار در جایی می‌لنگد. دولت باید به مردم کمک کند و نگذ...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی در شهری چندصدبار تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار می‌شود به آن معناست که در آن استان کار در جایی می‌لنگد. دولت باید به مردم کمک کند و نگذارد که به م...

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت ایران در گرو تامین امنیت خوزستان است، گفت: گاهی اوقات به استانها توجه ندارند و این اعتراضات ناشی از مدیریت کلان دولت است.

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی در شهری چندصدبار تجمعات اعتراض‌آمیز برگزار می‌شود به آن معناست که در آن استان کار در جایی می‌لنگد. دولت باید ...

Image
chevron_left خبرگزاری کار ایران ایلنا

یک نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت ایران در گرو تامین امنیت خوزستان است، گفت: گاها به استانها توجه ندارند و این اعتراضات ناشی از مدیریت کلان دولت است.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

در تمام دنیا بانک مرکزی که آن را با اختراع چرخ همتراز می‌دانند برای مدیریت بازار و اقتصاد خلق شد ولی در ایران به دلایل مختلفی این نهاد کارکرد خود را ندارد.

Image
chevron_left افکار نیوز

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نیست.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

تسنیم: در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

Image
chevron_left افکار نیوز

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

Image
chevron_left جهان نیوز

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نیست.

Image
chevron_left جام‌نیوز

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

Image
chevron_left نامه نیوز

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

Image
chevron_left مشرق

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نیست.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند، وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

در حالی طی یکی دو سال گذشته یک ژن خوب 38 ساله از ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی حکمی برای هدایت بازار ارز و طلای کشور گرفت که بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند وی از تجربه کافی برای این کار بهره‌مند نبوده و نیست.

مشاهده صفحه:     1     2