Image
chevron_left وانا

نماینده مردم میاندوآب در مجلس هشدار داد: اگر برای حل معضل بیکاری جوانان که به پاشنه آشیل نظام مبدل شده، فکری نشود سیل آسیب‌های اجتماعی همه را خواهد برد.

Image
chevron_left ایسنا

نماینده مردم میاندوآب در مجلس هشدار داد: اگر برای حل معضل بیکاری جوانان که به پاشنه آشیل نظام مبدل شده، فکری نشود سیل آسیب‌های اجتماعی همه را خواهد برد.

مشاهده صفحه:     1