Image
chevron_left تین نیوز

مراسم رونمایی از 14 دستگاه اتوبوس مسافربر شهری به منظور افزایش توان حمل‌ونقل عمومی با حضور جمع زیادی از مسئولان شهری و منطقه‌ای برگزار شد.

Image
chevron_left تین نیوز

مراسم رونمایی از 14 دستگاه اتوبوس مسافربر شهری به منظور افزایش توان حمل‌ونقل عمومی با حضور جمع زیادی از مسئولان شهری و منطقه‌ای برگزار شد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت برنامه چهارساله شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا گفت: ما منتظر تصمیم شورای شهر تهران برای تامین بودجه و اجرای این برنامه هستیم.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت برنامه چهارساله شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا گفت: ما منتظر تصمیم شورای شهر تهران برای تامین بودجه و اجرای این برنامه هستیم.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو-مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت برنامه چهارساله شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا گفت: ما منتظر تصمیم شورای شهر تهران برای تامین بودجه و اجرای این برنامه هستیم.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت برنامه چهارساله شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا گفت: ما منتظر تصمیم شورای شهر تهران برای تامین بودجه و اجرای این برنامه هستیم.

Image
chevron_left ایسنا

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اهمیت برنامه چهارساله شهرداری تهران برای کاهش آلودگی هوا گفت: ما منتظر تصمیم شورای شهر تهران برای تامین بودجه و اجرای این برنامه هستیم.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خرید اتوبوس از لهستان ندارد.

Image
chevron_left تین نیوز

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران، خرید اتوبوس از کشور لهستان را تکذیب کرد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خرید اتوبوس از لهستان ندارد.

Image
chevron_left عصرخودرو

عصرخودرو- معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خ...

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خرید اتوبوس از لهستان ندارد.

Image
chevron_left روزنامه ایران

محسن پورسیدآقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خرید اتوبوس از لهستان ندارد.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: عمر 3600 دستگاه از اتوبوس‌های تهران به پایان رسیده است و این در حالی است که برای نوسازی اتوبوس‌ها به کمک دولت نیاز داریم.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای...

Image
chevron_left ایسنا

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در مورد انتشار خبری مبنی بر قرارداد شهرداری تهران برای خرید اتوبوس از لهستان در برخی از سایت‌ها و کانال‌های خبری، با تکذیب این خبر گفت: شهرداری تهران هیچ قراردادی برای خرید اتوبوس از لهستان ندارد.

مشاهده صفحه:     1