Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نقطه اوج حمایت حمایت حکومتی از کارگران ازجیب و دخل کارفرمایان کاری بود که محمدرضا پهلوی انجام داد و بدون اینکه از کارفرمایان پرسشی کند کارگران را در سهام کارخانه‌های آنها شریک...

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-نقطه اوج حمایت حمایت حکومتی از کارگران ازجیب و دخل کارفرمایان کاری بود که محمدرضا پهلوی انجام داد و بدون اینکه از کارفرمایان پرسشی کند کارگران را در سهام کارخانه‌های آنها شریک...

Image
chevron_left رادیو اقتصاد

سرپرست اداره‌کل پشتیبانی امور دام استان تهران از واردات 12 هزار تنی تخم‌مرغ به کشور خبر داد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد 97 کارگران در نیمه دوم فروردین‌ماه خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین‌ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

Image
chevron_left جماران

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد 97 کارگران در نیمه دوم فروردین‌ماه خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین‌ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

خبرآنلاین: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد 97 کارگران در نیمه دوم فروردین‌ماه خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین‌ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

Image
chevron_left خبرآنلاین

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزد 97 کارگران در نیمه دوم فروردین‌ماه خبر داد و گفت: هفته دوم فروردین‌ماه میزان افزایش سایر سطوح مزدی به اضافه رقمی ثابت تعیین می‌شود.

Image
chevron_left صبح تهران

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left فرهیختگان آنلاین

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد 97، سرانجام پس از نشست‌های متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد حداقلی‌بگیران حدود 20 درصد افزایش یافت.

Image
chevron_left همشهری آنلاین

- همشهری‌آنلاین: شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left فرادید

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left جماران

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left شهردار آنلاین

شهردارآنلاین: شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left پارسینه

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left فرارو

Image
chevron_left پایگاه خبری اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left انتخاب

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 و همچنین 12 درصدی سایر سطوح به علاوه 24188 ریالی روزانه مزد به‌طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد 97، سرانجام پس از نشست‌های متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد حداقلی بگیران حدود 20 درصد افزایش یافت.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

شورای عالی کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left ایسنا

شورای عال کار در آخرین جلسه خود سرنوشت دستمزد 13 میلیون کارگر ایرانی را تعیین کرد و با افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران نسبت به سال گذشته موافقت کرد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

مهر: پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد 97، سرانجام پس از نشست‌های متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد حداقلی بگیران حدود 20 درصد افزایش یافت.

Image
chevron_left جماران

آخرین اخبار رسیده از جلسه شورای عالی کار حکایت از این دارد که اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار و کارفرمایان با افزایش حدود 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 توافق کردند.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی طبق مجوز بانک مرکزی در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز سقف برداشت از خودپردازهای بانک ایران‌زمین تا 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

پس از تشکیل چندین نشست شورای عالی کار با دستور کار دستمزد 97، سرانجام پس از نشست‌های متعدد شرکای اجتماعی، دستمزد حداقلی بگیران حدود 20 درصد افزایش یافت.

Image
chevron_left سیمرغ

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایسنا نوشت: پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left تدبیر و امید

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left اتاق خبر

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال 97 تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور چشم‌انتظار وقوعش بودند.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال 97 تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور چشم‌انتظار وقوعش بودند.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

سرانجام در پایان ماراتنی طولانی و رکوردشکن، حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار برای سال 97 تعیین و تصویب شد؛ اتفاقی که بیش از 60 درصد کل شاغلان کشور چشم‌انتظار وقوعش بودند.

Image
chevron_left ایسنا

پس از ساعت‌ها مذاکرات فشرده درباره تعیین رقم دستمزد کارگران در سال 97 ، سرانجام نمایندگان کارگری و کارفرمایی با افزایش 19.5 درصدی حداقل دستمزد به توافق رسیدند.

Image
chevron_left شفاف

اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 و همچنین 12 درصدی سایر سطوح به علاوه 24188 ریالی روزانه مزد به‌طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.

Image
chevron_left الف

اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 و همچنین 12 درصدی سایر سطوح به علاوه 24188 ریالی روزانه مزد به‌طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

اعضای کارگری و وزیر کار شورای عالی کار با افزایش 19.8 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 و همچنین 12 درصدی سایر سطوح به علاوه 24188 ریالی روزانه مزد به‌طور کلی توافق کرده‌اند اما این توافق هنوز مصوب نشده است.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

بازار ارز در آخرین ساعات امسال با رفت و آمد زیادی همراه است و برخی از صرافی‌ها برخلاف روزهای گذشته در ارقام محدود دلار و یورو می‌فروشند.

Image
chevron_left صبح تهران

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left اتاق خبر

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left پارسینه

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left پایگاه خبری طلا

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 10 هزار تومان افزایش یک‌میلیون و 620 هزار تومان و دلار با رشد 56 تومانی 4875 تومان فروخته شد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

امروز در بازار تهران سکه طرح جدید با 10 هزار تومان افزایش یک‌میلیون و 620 هزار تومان و دلار با رشد 56 تومانی 4875 تومان فروخته شد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، امروز قیمت انواع سکه با نوسانات جزئی همراه بود و نرخ دلار به 4767 تومان رسید.

Image
chevron_left ایسنا

یکی از مهمترین خواسته‌های مسافران و الزامات سفر در هر زمانی که انجام شود محل اسکان و اقامت است و در واقع یکی از موارد مهمی که قبل از شروع سفر ذهن مسافران را درگیر به خود می‌کند این است که شب را کجا به صبح برسانیم و برهمین اساس است که مسافران به محض ورو...

Image
chevron_left الف

تغییراتی که در سه بازار بنا به گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مشاهده می‌شود، نشان از افزایش قیمت سکه و دلار و بهبود وضعیت بورس دارد.

Image
chevron_left صدا و سیما

رئیس اتحادیه طلا و جواهر و رسته‌های وابسته گفت: هر گرم طلای 18 عیار امروز با 900 تومان افزایش نسبت به‌روز گذشته 152 هزار و 200 تومان فروخته شد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

تغییراتی که در سه بازار بنا به گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مشاهده می‌شود، نشان از افزایش قیمت سکه و دلار و بهبود وضعیت بورس دارد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: سال 1396 در حالی روزهای پایانی خود را طی می‌کند که بررسی روند بسیاری از شاخص‌ها و متغیرهای اقتصادی، حاکی از تغییر رفتار بازارها دارد. در این خصوص، بازار سکه، بورس و ارز از این تغییرات مستثنی نبوده و تحولات بسیاری را در این بازارها شاهد بودیم.

Image
chevron_left جماران

تغییراتی که در سه بازار بنا به گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مشاهده می‌شود، نشان از افزایش قیمت سکه و دلار و بهبود وضعیت بورس دارد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-تغییراتی که در سه بازار بنا به گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مشاهده می‌شود، نشان از افزایش قیمت سکه و دلار و بهبود وضعیت بورس دارد.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

ارزش چک‌های مبادله شده در سطح کشور قله جدیدی را در بهمن‌ماه فتح کرد. براساس گزارش بانک مرکزی مبلغ کل چک‌های مبادله شده در سطح کشور برای نخستین‌بار از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تعداد چک‌های مبادله شده در ماه گذشته روندی کاهشی داشت. این تضاد...

Image
chevron_left فرادید

ارزش چک‌های مبادله شده در سطح کشور قله جدیدی را در بهمن‌ماه فتح کرد. براساس گزارش بانک مرکزی مبلغ کل چک‌های مبادله شده در سطح کشور برای نخستین‌بار از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

Image
chevron_left خبرآنلاین

تغییراتی که در سه بازار بنا به گزارش مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی ایران مشاهده می‌شود، نشان از افزایش قیمت سکه و دلار و بهبود وضعیت بورس دارد.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

اقتصادنیوز: ارزش چک‌های مبادله شده در سطح کشور قله جدیدی را در بهمن‌ماه فتح کرد. براساس گزارش بانک مرکزی مبلغ کل چک‌های مبادله شده در سطح کشور برای نخستین‌بار از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرد.

Image
chevron_left افکار نیوز

پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: بررسی متغیرهای کلان اقتصاد ایران در سه فصل نخست سال‌جاری حاکی از دو مشاهده مختلف در دو حلقه مختلف تولید است. در حلقه ارزش افزوده که توزیع تولیدات بین بخش‌ها را روایت می‌کند، بررسی‌ها نشان می‌دهد در 9 ماه نخست سال‌جاری ی...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: ارزش چک‌های مبادله شده در سطح کشور قله جدیدی را در بهمن‌ماه فتح کرد. براساس گزارش بانک مرکزی مبلغ کل چک‌های مبادله شده در سطح کشور برای نخستین‌بار از مرز 70 هزار میلیارد تومان عبور کرد. این اتفاق در حالی افتاد که تعداد...

Image
chevron_left روزنامه تعادل

محمد قانبیلی، عضو هیئت تطبیق فرمانداری تهران، از تصویب نرخ پیشنهادی شورای شهر تهران برای مترو در سال 97 خبر داد.

Image
chevron_left تابناک

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left صبح تهران

در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left ایران اکونومیست

در روزهای تعطیلات سال نو، سقف مبلغ برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز بانک مهر اقتصاد از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left اتاق خبر

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی در روزهای تعطیلات سال نو، سقف مبلغ برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز بانک مهر اقتصاد از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left فرارو

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left پارسینه

در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left خبرنامه دانشجویان ایران

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

در روزهای تعطیلات سال نو، سقف مبلغ برداشت روزانه وجه نقد از دستگاه‌های خودپرداز بانک مهر اقتصاد از 200 هزار تومان به 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left انتخاب

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left انتخاب

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری ملیت

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left تین نیوز

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left عصر ایران

در جریان معاملات امروز (یکشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left مشرق

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left روزنو

ایسنا: پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left نامه نیوز

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left پول‌نیوز

در جریان معاملات امروز بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با 20 هزار تومان افزایش مواجه بود، به نحوی که قیمت به یک‌میلیون و 619 هزار تومان رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

در جریان معاملات بازار آزاد تهران، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید 20 هزار تومان افزایش یافت و در عین حال، نرخ دلار هم به 4819 تومان رسید.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-دو روز مانده به پایان معاملات بازار ارز، سکه و طلا در سال 96 هجری شمسی، التهاب در بازار ارز، طلا و سکه همچنان ادامه دارد.

Image
chevron_left جماران

دو روز مانده به پایان معاملات بازار ارز، سکه و طلا در سال 96 هجری شمسی، التهاب در بازار ارز، طلا و سکه همچنان ادامه دارد.

Image
chevron_left فرارو

نمایندگان گروه کارگری در جلسه امشب شورای عالی کار تلاش کردند تا حداقل حقوق کارگران را به بیش از یک‌میلیون تومان افزایش دهند و برهمین اساس پیشنهاد افزایش 29 درصدی حداقل دستمزد را مطرح کردند.

Image
chevron_left ایسنا

طبق مجوز بانک مرکزی در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز سقف برداشت از خودپردازهای بانک ایران‌زمین تا 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left خبرآنلاین

دو روز مانده به پایان معاملات بازار ارز، سکه و طلا در سال 96 هجری شمسی، التهاب در بازار ارز، طلا و سکه همچنان ادامه دارد.

Image
chevron_left جهان نیوز

قیمت مرغ در روزهای پایانی سال به 8600 تومان و قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی به حدود 45 هزار تومان رسیده است.

Image
chevron_left ایلنا

طبق مجوز بانک مرکزی در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز سقف برداشت از خودپردازهای بانک ایران‌زمین تا 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left اتاق خبر

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

یش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left صبحانه آنلاین

پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left پارسینه

پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left ایسنا

پیش‌بینی‌ها از جلسه چندساعته شورای عالی کار از افزایش 16 تا 20 درصدی دستمزد کارگران حکایت دارد.

Image
chevron_left روزنامه تعادل

1-تعیین حداقل دستمزد کارگران و سایر مشمولان قانون کار کشور، داستان تکراری روزهای پایانی هر سال است.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

قیمت مرغ در روزهای پایانی سال به 8600 تومان و قیمت هرکیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی به حدود 45 هزار تومان رسیده است.

Image
chevron_left قدس‌آنلاین

بازار آزاد امروز شاهد افزایش هزار تومانی سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و همچنین کاهش قیمت دلار، یورو و پوند بود.

Image
chevron_left تیک

Image
chevron_left ایران اکونومیست

طبق مجوز بانک مرکزی در روزهای پایانی سال و در ایام نوروز سقف برداشت از خودپردازهای بانک ایران‌زمین تا 500 هزار تومان افزایش یافت.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه فقط 20 درصد کودکان واجد شرایط در مهدهای کودک هستند گفت: توسعه شیرخوارگاه‌ها استراتژی مادر سال 97 نیست.

مشاهده صفحه:     1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13