Image
chevron_left جام‌نیوز

نیروی دریایی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در چند ماهی که از سال 2018 گذشته است، هیچ‌گونه رویارویی با شناورهای آمریکا در خلیج‌فارس نداشته است.

Image
chevron_left افکار نیوز

نیروی دریایی آمریکا در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در چند ماهی که از سال 2018 گذشته است، هیچ‌گونه رویارویی با شناورهای آمریکا در خلیج‌فارس نداشته است.

مشاهده صفحه:     1