Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

سیدمحمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی‌ام مردادماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عم...

Image
chevron_left نامه نیوز

سیدمحمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی‌ام مردادماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عم...

Image
chevron_left ایسنا

سیدمحمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی‌ام مردادماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عم...

Image
chevron_left ایسنا

سیدمحمد بطحایی، چهاردهمین وزیر آموزش و پرورش پس از پیروزی انقلاب است که سی‌ام مردادماه 1396 با رای اعتماد نمایندگان مجلس بر کرسی وزارت تکیه زد و دو روز قبل به دلیلی که شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته شد، استعفا داد و به این ترتیب پرونده عم...

مشاهده صفحه:     1