Image
chevron_left پایگاه آموزشی خبری عصر بانک

به منظور جلوگیری از هرگونه عارضه در هنگام ورزش کردن در هوای گرم، رعایت نکات زیر هنگام تمرین ضروری است.

مشاهده صفحه:     1