Image
chevron_left جهان نیوز

جدال امشب ایران و ونزوئلا سومین رویارویی دو کشور در تاریخ فوتبال محسوب می‌شود که نکته جالب به نتایج رقم خورده در دو بازی قبلی برمی‌گردد.

Image
chevron_left ورزش ۳

جدال امشب ایران و ونزوئلا سومین رویارویی دو کشور در تاریخ فوتبال محسوب می‌شود که نکته جالب به نتایج رقم خورده در دو بازی قبلی برمی‌گردد.

Image
chevron_left ورزش ۳

آخرین رویارویی ایران و ونزوئلا به فردای حادثه تلخ زلزله کرمانشاه در اروپا برمی‌گردد، جدالی که با برتری ملی‌پوشان توام شد.

Image
chevron_left ورزش ۳

آخرین رویارویی ایران و ونزوئلا به فردای حادثه تلخ زلزله کرمانشاه در اروپا برمی‌گردد، جدالی که با برتری ملی‌پوشان توام شد.

مشاهده صفحه:     1