Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

معاون امور تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: اشتغال اولین چالش کشور و به طبع استان ما است و باید با تلاش شبانه‌روزی، نگاه مسئولانه و انسان‌دوستانه حل شود.

Image
chevron_left صدا و سیما

خراسان شمالی با شکست تیم یزد، قهرمان مسابقات والیبال کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شد.

Image
chevron_left صدا و سیما

تیم والیبال خراسان شمالی به همراه یزد، به فینال مسابقات کارکنان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی راه یافتند

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left روزنامه کار و کارگر

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.

Image
chevron_left سیمرغ

علاوه بر عدم افزایش بن خواربار کارگران پایه حقوق آنها بین 15 تا 18 درصد افزایش می‌یابد.

Image
chevron_left بهارنیوز

گروه اقتصادی: معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left رجانیوز

احمد مشیریان امروز در نشستی اظهار کرد: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.

Image
chevron_left جام‌نیوز

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left اقتصاد ایران آنلاین

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.

Image
chevron_left اتاق خبر

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left پارس‌نیوز

معاون روابط کار وزارت تعاون کار گفت: مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.

Image
chevron_left عصر ایران

معاون روابط کار وزارت تعاون کار گفت: مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

معاون روابط کار وزارت تعاون کار گفت: مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.

Image
chevron_left جماران

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left خبرگزاری موج

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24-معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left پایگاه حبری خرداد

Image
chevron_left ایران اکونومیست

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left فرارو

احمد مشیریان امروز در نشستی اظهار کرد: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است، ولی مجلس پیشنهاد کرده برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، حداقل مزد 15 تا 18 درصد افزایش یابد و لذا ممکن است این مسئله روی دستمزد سال 1397 کارگران تاثیر بگذارد.

Image
chevron_left روزنامه عصر اقتصاد

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left تجارت آنلاین

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left پارسینه

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با ...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین راب...

Image
chevron_left جهان نیوز

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایسنا: معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left پول‌نیوز

Image
chevron_left روزنامه ایران

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left ایران اکونا

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس پایه حقوق کارگران با دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد.

Image
chevron_left ایسنا

معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: بن خواربار کارگران امسال افزایش نمی‌یابد ولی دولت درصدد است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین رابین 15 تا 18 درصد افزایش دهد. از نظر ما پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد بهتر است.

Image
chevron_left ایلنا

بازرس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر تهران گفت: طبق آمارهای رسمی سازمان تامین اجتماعی، 65 درصد مستمری‌بگیرا...

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

بوشهر- نماینده مردم دشتی وتنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: 44 میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت نفت برای پروژه‌های عمرانی دشتی و تنگستان مصوب شده که تاکنون برخی اعتبارات هزینه شده است.

Image
chevron_left نامه نیوز

تسنیم به نقل از معاون رفاه وزیر کار گفت: در کمیسیون تلفیق در راستای تبصره 14 بیان شده است که حذف یارانه‌ها براساس کلیه اطلاعات و تراکنش‌های مالی باشد. اما اینکه بالای چه سطحی از درآمد حذف شوند مشخص نشده است. منتظر تصمیم مجلس هستیم.

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

خبرآنلاین: معاون وزیر کار: حذف یارانه بدون تعیین سازوکار از سوی مجلس ممکن نیست.

Image
chevron_left پارسینه

معاون وزیر کار: حذف یارانه بدون تعیین سازوکار از سوی مجلس ممکن نیست.

Image
chevron_left خبرآنلاین

معاون وزیر کار: حذف یارانه بدون تعیین سازوکار از سوی مجلس ممکن نیست.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

معاون رفاه وزیر کار گفت: در کمیسیون تلفیق در راستای تبصره 14 بیان شده است که حذف یارانه‌ها براساس کلیه اطلاعات و تراکنش‌های مالی باشد. اما اینکه بالای چه سطحی از درآمد حذف شوند مشخص نشده است. منتظر تصمیم مجلس هستیم.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

معاون رفاه وزیر کار گفت: در کمیسیون تلفیق در راستای تبصره 14 بیان شده است که حذف یارانه‌ها براساس کلیه اطلاعات و تراکنش‌های مالی باشد. اما اینکه بالای چه سطحی از درآمد حذف شوند مشخص نشده است. منتظر تصمیم مجلس هستیم.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.

Image
chevron_left ایسنا

یک مدرس کارآفرینی گفت: در طرح توسعه مشاغل خانگی مشاغل IT محور نیز لحاظ شوند.

Image
chevron_left ترابر نیوز

ترابر نیوز: مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتک...

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.

Image
chevron_left روزنامه ایران

سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به نفتکش ایرانی سانچی خواهد بود.

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.

Image
chevron_left اقتصاد نیوز

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.

Image
chevron_left شبکه العالم

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان رخداد نادر ردیایی یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت...

Image
chevron_left شبکه العالم

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان رخداد نادر ردیایی یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت...

Image
chevron_left ایران اکونومیست

مدیرکل امور دریانوردان و سازمان‌های تخصصی بین‌المللی سازمان بنادر و دریانوردی با اعلام اینکه حادثه نفتکش سانچی به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی و مهم این سازمان محسوب می‌شود، گفت: تا آخرین لحظه پیگیر مسائل مربوط به این نفتکش ایرانی در آبهای چین خواهیم بود.

Image
chevron_left خبرهای بانکی

خبرهای بانکی در نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با روسای سرپرستی استانها و مدیران توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در چارچوب رسته‌های ...

Image
chevron_left بانکداری ایرانی

در نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره با روسای سرپرستی استانها و مدیران توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که از طریق ویدئوکنفرانس انجام شد، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در چارچوب رسته‌های منتخب از برنامه‌های ...

Image
chevron_left ایسنا

رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با اشاره به اهمیت طرح مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در این راستا و با وجود آمار بالای بیکاری در استان طرح مشاغل خانگی مورد توجه جدی مسئولان استان قرار گیرد.

Image
chevron_left خبرگزاری قرآن

گروه اجتماعی: رئیس جهاد دانشگاهی کردستان با اشاره به اهمیت طرح مشاغل خانگی در ایجاد اشتغال پایدار گفت: در این راستا و با وجود آمار بالای بیکاری در استان طرح مشاغل خانگی مورد توجه جدی مسئولان استان قرار گیرد.

Image
chevron_left صدا و سیما

طرح توسعه مشاغل خانگی امروز با حضور دبیر ستاد مشاغل خانگی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در سنندج مورد ارزیابی قرار گرفت.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس کانون زنان بازرگان لرستان گفت: حلقه‌هایی که باید در پروسه تولید تا بازاریابی و فروش به هم وصل باشند در استان به وجود نیامده و باید برای اجرای طرح مشاغل خانگی این مشکل را رفع کرد.

Image
chevron_left نسیم آنلاین

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون و 100 هزار کارکر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که از این تعداد بیمه بیش از 183 هزار نفر مختومه شده است.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: در حال حاضر بیش از یک‌میلیون و 100 هزار کارکر ساختمانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند که از این تعداد بیمه بیش از 183 هزار نفر مختومه شده است.

Image
chevron_left ایسنا

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان معتقد است که با طرح مشاغل خانگی نباید احساسی برخورد شود.

Image
chevron_left خبرگزاری دانا

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ادامه کمپین ارغوان خبر داد و گفت: قرار است 250 زن زندانی جرایم غیرعمد با کمک مردم تا عید نوروز و همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) آزاد شوند.

Image
chevron_left جام‌نیوز

معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: این وام برای کمک به زنان سرپرست خانوار است و شامل زنان مجردی که بالای 40 سال هستند نیز خواهد شد.

Image
chevron_left ساعت ۲۴

ساعت 24- ابتکار با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه هستند را برطرف کنیم. در حال حاضر بین دولت و وزار...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

ایلنا: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه هستند را برطرف کنیم.

Image
chevron_left نامه نیوز

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی ...

Image
chevron_left پایگاه خبری آفتاب

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی ...

Image
chevron_left تدبیر و امید

ابتکار از افتتاح 10 پارک ویژه بانوان در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برخی معتقدند افتتاح پارک‌های ویژه بانوان در راستای تفکیک جنسیتی است اما زنان در این پارک‌ها می‌توانند در فضایی امن و راحت از فضای ورزشی استفاده کنند.

Image
chevron_left فرارو

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه هستند را برطرف کنیم.

Image
chevron_left خبرآنلاین

ایلما نوشت: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان...

Image
chevron_left اقتصاد آنلاین

معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور به تشریح برنامه‌های این معاونت در ایام دهه فجر پرداخت.

Image
chevron_left تابناک

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه‌مند به حضور در ورزشگاه هستند را برطرف کنیم.

Image
chevron_left انتخاب

قرار است 250 زن زندانی جرایم غیرعمد با کمک‌های مردم و طی این پویش تا شب عید و همزمان با ولادت حضرت زهرا آزاد شوند.

Image
chevron_left جماران

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: در حال حاضر بین دولت و وزارت ورزش و جوانان همکاری‌هایی صورت گرفته است تا به شکل منطقی به این مسئله پاسخ داده شود. مادر قبال تحولات اجتماعی و مطالبات باید پاسخ‌های منطقی داشته باشیم.

Image
chevron_left ایلنا

معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه در مدت اخیر مواردی از تغییر چهره دختران برای ورود به ورزشگاه‌ها دیده شده است، تاکید کرد: برای حل این مشکل باید به شکل منطقی امکان ورود کسانی که علاقه‌مند به حضور د...

Image
chevron_left روزنامه دنیای اقتصاد

فارس: ابتکار از افتتاح ده پارک ویژه بانوان در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برخی معتقدند افتتاح پارک‌های ویژه بانوان در راستای تفکیک جنسیتی است اما زنان در این می‌توانند در فضایی امن و راحت از فضای ورزشی استفاده کنند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

ابتکار از افتتاح ده پارک ویژه بانوان در شهرهای مختلف خبر داد و گفت: برخی معتقدند افتتاح پارک‌های ویژه بانوان در راستای تفکیک جنسیتی است اما زنان در این می‌توانند در فضا...

Image
chevron_left فراز نیوز

زنان و خانواده - فرازنیوز: معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هم‌اکنون 250 زن به دلیل جرایم غیرعمد زندانی هستند، گفت: برهمین اساس در روزهای آینده کددستوری تلفن به‌صورت فراخوان عمومی ...

Image
chevron_left ایسنا

معاون زنان و امور خانواده رئیس‌جمهور به تشریح برنامه‌های این معاونت در ایام دهه فجر پرداخت.

Image
chevron_left جهان نیوز

طی سال‌های گذشته افزایش سطح پوشش تحصیلات دانشگاهی باعث شده که متوسط سطح تحصیلات بیکاران و جوانانی که هنوز به بازار کار وارد نشده‌اند در سطحی بالاتر از نیاز مشاغل خصوصی و دولتی موجود قرار گیرد.

Image
chevron_left ایسنا

طی سال‌های گذشته افزایش سطح پوشش تحصیلات دانشگاهی باعث شده که متوسط سطح تحصیلات بیکاران و جوانانی که هنوز به بازار کار وارد نشده‌اند در سطحی بالاتر از نیاز مشاغل خصوصی و دولتی موجود قرار گیرد.

Image
chevron_left ایران نیوز ۲۴

زنان و خانواده - ایران نیوز 24: معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به آمار 2.5 تا 3 میلیونی زنان سرپرست خانوار گفت: این زنان تحت سرپرستی ...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان از بررسی با تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای طرح مشاغل خانگی خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

مشهد- مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خراسان‌رضوی گفت: طرح مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در واحدهای صنفی استان انجام می‌شود.

Image
chevron_left ایسنا

نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت ایجاد مشاغل خانگی هدفمند تاکید کرد.

Image
chevron_left ایسنا

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: با تجزیه و تحلیل فرصت‌ها و تهدیدهای طرح مشاغل خانگی بررسی شوند.

Image
chevron_left ایسنا

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: مزیت صنایع خرد که شامل مشاغل خانگی بوده این است که با 10 میلیون تومان سرمایه‌گذاری در کمتر از یک سال به بهره‌برداری می‌رسد.

Image
chevron_left جماران

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه آموزش‌های هدفمند، فعالانه و اثربخش 3 استراتژی جدید سازمان در ارائه آموزش‌های مهارتی هستند، از توافق با وزارت علوم برای حضور دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه آموزش‌های هدفمند، فعالانه و اثربخش 3 استراتژی جدید سازمان در ارائه آموزش‌های مهارتی هستند، از توافق با وزارت علوم برای حضور دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی خبر داد.

Image
chevron_left ایران اکونا

معاون وزیر کار با اشاره به اینکه آموزش‌های هدفمند، فعالانه و اثربخش 3 استراتژی جدید سازمان در ارائه آموزش‌های مهارتی هستند، از توافق با وزارت علوم برای حضور دانشجویان در کارگاه‌های آموزشی خبر داد.

Image
chevron_left ایسنا

نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی گفت: تسهیلات مربوط به اشتغال‌زایی روستایی اگر با پیوست توان‌افزایی همراه باشد می‌تواند موجب ایجاد اشتغال پایدار و شرافتمندانه در کشور برای زنان و جوانان شود.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

وزیر، کار، تعاون و رفاه اجتماعی از تدوین شش راهبرد با هدف همسو کردن نظام آموزش فنی و حرفه‌ای، بازار کار به منظور مبارزه با فقر خبر داد.

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: تدوین بسته حمایت از اشتغال روستایی فرصت مغتنمی برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهاست و ادارات و دستگاه‌های ذیربط باید از طرح‌های تولیدی روستایی حمایت کنند.

Image
chevron_left صدا و سیما

استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: نباید با تشریفات زاید اداری روند حمایت از طرح‌های اشتغال روستایی را کند کرد.

Image
chevron_left میزان

خبرگزاری میزان- برنامه تلویزیونی «چوب‌خط» چهارشنبه‌شب 4 بهمن با موضوع ابعاد طرح اشتغال فراگیر پایدار به‌صورت زنده از شبکه افق پخش می‌شود.

Image
chevron_left روزنامه ایران

رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: از محل ایجاد و توسعه پنجره واحد حمایت‌های اجتماعی تاکنون 2 هزار و 690 میلیارد تومان صرفه‌جویی صورت گرفته است.

Image
chevron_left خبرگزاری تسنیم

برنامه پایش شب به افشاگری نسبت به تخلفات مدیران هلدینگ «خلیج‌فارس» و «شستا» پرداخت.

Image
chevron_left شبکه اصلاع‌رسانی راه دانا

تراژدی تکان‌دهنده بیکاری و تبعات آن در تربت‌حیدریه به‌عنوان مهمترین معضل شهر پیشتاز در انقلاب اسلامی زخمی برتن جوانان این دیار نگاشته که حتی تحصیلکرده‌های دانشگاهی هم چشم امیدشان را به جهشی محسوس برای حل بیکاری دوخته‌اند.

Image
chevron_left خبرگزاری آریا

Image
chevron_left خبرگزاری موج

مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل صندوق روستاییان و عشایر منصوب شدند.

Image
chevron_left خبرگزاری فارس

مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری و مدیرعامل صندوق روستاییان و عشایر منصوب شدند.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

همزمان با تغییر مدیرعامل صندوق روستاییان و عشایر، تقی‌زاده به‌عنوان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز معرفی می‌شود.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

کارگزار توسعه اشتغال استان گیلان از امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی و طرح ملی توسعه کسب‌وکار و اشتغال پایدار با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان خبر داد.

Image
chevron_left ایلنا

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: جشنواره تفریحی ورزشی خانوادگی کارگران در بندرانزلی یکی از ارزشمندترین و بهترین کارهایی بود که تاکنون انجام شده و برای تداو...

Image
chevron_left باشگاه خبرنگاران جوان

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری لرستان گفت: پرداخت به متقا ضیان طرح‌های گردشگری در لرستان تسهیلات پرداخت می‌شود.

Image
chevron_left خبرآنلاین

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری استان گفت: با تصویب هیئت دولت، متقاضیات دریافت تسهیلات گردشگری و صنایع‌دستی می‌توانند از طریق سامانه‌های بهین‌یاب از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت، صندوق توسعه ملی و تبصره 18 از طریق...

Image
chevron_left ماین نیوز

گروه معادن >مس - کارشناس مسئول بازرسی اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی رفسنجان از کاهش ملموس حوادث کار در مجتمع مس سرچشمه خبر داد.

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، روند و شرایط دریافت تسهیلات مشاغل روستایی در این استان را تشریح کرد.

Image
chevron_left خبرگزاری مهر

اهواز - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، روند و شرایط دریافت تسهیلات مشاغل روستایی در این استان را تشریح کرد.

Image
chevron_left ایلنا

اداره‌کل امور ورزشی در نظر دارد به مناسبت ایام دهه فجر اولین دوره مسابقات والیبال 4 نفره ویژه کارکنان (آقایان) وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های تابعه را طی روزهای 9 تا 14 بهمن‌ماه در استراحتگاه کارگران...

Image
chevron_left خبرگزاری موج

مدیر اجتماعی اداره‌کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان با اشاره به رسالت‌های روابط عمومی گفت: روابط عمومی چراغ و وجهه سازمان در جامعه است و پل ارتباطی بین مردم و دولت هستند و یکی از وظایف...

Image
chevron_left خبرگزاری اقتصادی ایران

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون با اشاره به آغاز ثبت‌نام صدور ضمانت‌نامه طرح‌های دارای توجیه اقتصادی فاقد وثیقه گفت: وثیقه‌های دریافتی از مجریان طرح‌ها حداکثر یک‌سوم وثیقه‌های دریافتی بانک‌ها بوده و کارمزد آن کمتر از یک درصد است.

Image
chevron_left زومیت

سایت‌های کاریابی جابینجا و سه سوت جابز امروز پس از دریافت ایمیلی از سوی کمیته فیلترینگ، مسدود شدند.

مشاهده صفحه:     1     2