Image
chevron_left تین نیوز

بازار مسکن در ماه‌های اخیر نوسانات بالایی را تجربه کرده است؛ نوساناتی که قدرت خرید و اجاره را به شدت کاهش داده و این بازار را به سوی رکود کشانده است.

مشاهده صفحه:     1