Image
chevron_left ایرنا

دهلی‌نو - ایرنا - هند کشوری که به فرهنگ و هنر غنی خود می‌بالید و با تاج‌محل معروف بود، این روزها به دلیل بحران تجاوزهای بی‌شمار به دختران و زنان در مرکز توجه جهانی قرار گرفته است.

مشاهده صفحه:     1